Lomnice nad Lužnicí

Zajímavým místem, nacházejícím se na jihu Čech (8 km severozápadně leží Třeboň) je malé městečko Lomnice nad Lužnicí. V okolí města protéká Zlatá stoka, která vznikla díky lidské činností. Pokud byste si chtěli zajít k řece (jak je uvedeno v názvu města), museli byste vyrazit směrem na východ. V okolí města, je velké množstvíP1950247_small.jpg, 10 kB rybníků (Velký a Malý Lomnický, Vydýmač, Jindrlov, Peřinka, Koňský, Jordán, Služebný, Koclířov)...
     Vraťme se ale zpět do centra, které svého času chránila proti napadení již zmiňovaná Zlatá stoka. Původně zde stával raně gotický hrad pánů z Lomnice (1265) a při něm malá osada. V roce 1381 získal hrad král Václav IV., který povýšil osadu na město. Jan z Hradce vlastnil území v době, kdy probíhaly husitské války. Město společně z hradem se po čtyřdenním obléhání podařilo obsadit přímo vojevůdci Janu Žižkovi. Ten ustanovil správcem P1950282_small.jpg, 11 kB.města známou osobnost, Jana Roháče z Dubé. V Lomnici se myšlenka husitství dochovala velmi dlouho, prakticky až do roku 1435.
     Oldřich z Rožmberka dal zbořit původní hrad, vybudoval nové náměstí a nechal vytvořit velkou rybniční soustavu, do které vtékala voda ze Zlaté stoky. Z historického hlediska musím zmínit rok 1600, kdy porazilo české stavovské vojsko u nedalekého rybníka Koclířova císařskou armádu Boquoyovu. Třicetiletá válka zde dosáhla stavu, kdy tu zbylo totálně zničené město a 16 přeživších obyvatel... V dalším období byla Lomnice sužována častými požáry.
     Z původních staveb tu moc nezůstalo. Dominantní je v současnosti pozdně renesanční radnice, jejíž části pochází ještě z období kolem roku 1600. Hradní kaple sv. Václava je pozůstatkem původního hradu. Za Josefa II. byla kaple zrušena, ale v roce 1862 byla znovu vysvěcena. Dominantní stavbou, která má z zdálky viditelnou čtyřbokou věž je farní kostel sv. Jana Křtitele. V průběhu let byl několikrát přestavován.
     Cílem mého dnešního výletu je ale Naučná stezka Velký Lomnický v rezervaci vodního ptactva. Při této stezce je vybudována i vyhlídková věž Rozhledna Lužnice.