turistika.jpg, 78kB
Vysoké Mýto 2.
Město má přibližně 12 000 obyvatel a leží v nadmořské výšce 284 metrů. Najdete jej ve Svitavské pahorkatině na říčce Loučné. O historii města jsem toho myslím napsal hodně v první díle - tak přidám další údaje. Vysoké Mýto je známé pro laika především výrobou autobusů Karosa.
     Ze známých osobností se ve Vysokém Mýtě narodili především jezuita Bedřich Bridel (1619-80), historik Alois Vojtěch Šembera (1807-82) a literární historik Josef Jiřečka (1825-88).
     V Informačním průvodci městem se dozvíme podrobnosti o všech třech dochovaných branách, kterými se dříve vstupovalo do města. Pražská brána je ve své dispozici obranného vstupu nejzachovalejší, chybí ji však předbraní. Do velké věže vysoké 48 metrů je v turistickém období možné vyjít na vrchol po točitém schodišti malé věže a pak přejít nad branou přímo do věže velké. Choceňská brána - zvaná též Karaska je pozůstatkem dvouvěžové brány. Čtvrté obranné pásmo patro věže bylo už v barokní době nahrazeno cibulovitou bání. Jako jediná z věží si zachovala nejvěrnější podobu. Litomyšlská brána je zase ze všech tří věží pohledově nejhezčí. Počátkem 19. stoletý byla téměř úplně celá zbořena a její současná podoba je velmi zidealizovaná.
     Poslední objekt, který v mém dvoudílném pojednání popíši je kostel sv. Trojice. Stojí na místě původního hřbitova, který v 16. století shledali měšťané nevyhovující. Bylo tomu z hygienických důvodů. Proto na jeho místě vzniká roku 1540 renesanční stavba s gotickými reminiscencemi. Dnešní podoba štítu je novorenesanční a interiér kostela je nepřístupný.