turistika.jpg, 78kB
Vrchotovy Janovice 1.

První zmínka o Janovicích (Janovicové byl významný panský rod) pochází z doby okolo dvacátých let 13. století (1224 - Kunrat z Janovic byl purkrabí na hradě Zvíkově).
     Původní ves byla gotickou středověkou tvrzí panů z Janovic a stávala na místech nedaleko románského kostela (z něj se do dnešní doby dochovala západní hranolovitá věž a jihozápadní nároží lodi) a byla P1760615_small.JPG, 12 kBchráněna vodním příkopem. V první polovině 14. století se majitelem stává Herbord z Janovic a staví tvrz novou, která stávala přibližně v místě dnešního zámku. A Janovice se stávají Herbordovými.
     Zámek se datuje k roku 1350, byl ale rozšířen až koncem 16. století, kdy už se dalo mluvit o zámku jako o konkrétní budově.Zámek byl pozdně barokně přestavěn roku 1760 a regotizován 1858 - získal současnou podobu. Z původní tvrze se pak zachovaly valeně sklenuté sklepy a gotické sedlové portálky. Zámek se nachází za příkopem, nad kterým je úzký most.
     Budova je dvoupatrová, romantické malé nádvoří, které má na jedné straně arkádovou chodbu. U zámku je hospodářský dvůr a rozlehlá zahrada. Důležitým datem pro toto místo byl rok 1433, kdy se stal majitelem Bohuněk Vrchota z Vrchotic. Tím vznikl název Vrchotovy Janovice, který se zachoval až dodnes. V 17. a 18. století byl hlavním sídlem votické větve hrabat z Vrtby.
     Posledními majiteli se v roce 1879 stává rod rytířů z Borutína - konkrétně Karel Nádherný. Jeho dcera, baronka Sidonie byla pak úplně poslední majitelkou. Byla vášnivou kuřačkou a jednou z prvních žen, která řídila automobil. Ačkoliv by mohlo její jméno svádět k faktu, že uměla dokonale česky. Faktem ale je, že její čeština dokonalá rozhodně nebyla.
     Pohřbena je na rodinném hřbitově u kostela sv. Martina, kam se ale se dostala po 49 letech. V roce 1949 byla totiž nucena emigrovat do Anglie, kde po tom o rok později zemřela a byla pohřbena. Nápis "Kde domov můj, kde vlast má?" na tamním hřbitově pak zaujal každého návštěvníka. Tělesné ostatky Sidonie Nádherné byly převezeny z Anglie do Vrchotových Janovic až 25. května 1999 na místo, kde již byla před tím pohřbena celá její rodina.