turistika.jpg, 78kB
Valečov 1.
Dnes je tu k vidění jen zřícenina hradu, která zažívala dobu největší slávy v době husitské. To byli majiteli bratři Bartoš a Bernart z Valečova. Ti stáli za husitským hnutím už od úplného začátku a byli blízcí přátelé samotného Jana Žižky z Trocnova. Hrad se nachází nedaleko obce Boseň na okraji pískovcových skal oblasti Mužského, asi 5 kilometrů severovýchodně od Mnichova Hradiště.
     Hrad byl založen začátkem 14. století a z počátku ho tvořily jen místnosti vytesané ve skále a několik kamenných přístaveb. Podle výzkumů měl hrad již před požárem roku 1439 prokazatelně zděný tzv. "Nový palác". Do dnešní podoby byl přestavěn ale o několik let později. Má ledvinovitý tvar a jeho zbytky můžeme obdivovat prakticky až dodnes. Dispozice hradu je velmi členitá, ale jádro hradu tvoří v podstatě tři řady skalních bloků. Opevnění, o kterém můžeme říci, že hodně dokonalé, tvořily především skalní stěny. Na západě velká parkánová skála a skála vnitřní, na východě pak podobně také dvě skály a zbytek "kryla" zděná hradba. Valečov je na našem území nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější skalní hrad a navíc i nejzachovalejší.
     Poslední opravy hradu probíhaly kolem roku 1617. Třicetiletá válka rozhodla o tom, že se Valečov pod majitelem Ferdinandem z Valdštejna připojil k mnichovohradištskému panství. To rozhodlo o hradním osudu...pak už hrad přestal být sídlem vrchnosti. V té době se tu vystřídalo několik vrchnostenských úředníků. Díky hospodářským podmínkám a soustřeďování správy panství do Mnichova Hradiště začal být hrad neobýván a pustl až do dnešní podoby.
     Kdyby se měl hrad zhodnotit celkově, tak jeho největším využitím bylo to, že sloužil jako rozsáhlé opevněné zimoviště. Je to "produkt" husitských válek, ale to nic nemění na tom, že je tu velmi kouzelně. V okolí hradu můžete obdivovat tzv. Valečovské světničky, v nichž žila chudina. K jejímu vystěhování muselo být sepsáno rozhodnutí. Lidé byli vystěhování ze skal dokonce násilím. Dnes je hrad a jeho okolí dobře přístupné a před hradem je dokonce vybudován malý areál, ve kterém se konají folkové festivaly.