turistika.jpg, 78kB
Švihov 1.

Dnešní Švihov je městečkem, ale byl svého času podhradím. Na návrší nad řekou Úhlavou stála již ve 12. století tvrz s kostelíkem. Pod návrším vzniká první osada. Byla budována až do 14. století, kdy díky výstavbě prvního hradu vzniká městečko (1501) jako hospodářské centrum. Aby bylo opevnění, tohoto v současnostiP2400369_small.JPG, 12 kB nejzachovalejšího pozdě gotického hradu dokonalé, využil stavitel plochého údolí. To také hrad na rozdíl do města zachránilo...za třicetileté války bylo totiž totálně zdevastováno švédským vojskem. To si na hrad netrouflo, spokojilo se pouze s městem.
     Původní hrad byl vybudován pravděpodobně v polovině 14. století. Časem získal dostavbou dvoupalácovou dispozici. V období husitství se na rozdíl od nedalekých Klatov postavil Švihov proti husitům. Ti si to ale nedali líbit a dobyli jej i díky tomu, že vysušili příkopy a slabá posádka byla nucena vzdát se. Zajímavý byl poměr obléhajících v počtu 9 000 mužů proti neuvěřitelným 130 obráncům.
     V roce 1480 Půta Švihovský z Rýzmberka (velmi přísný, nelítostný panovník) přestavuje hrad do gotické podoby. Dílo dokonala pak soustava opevnění, hradního příkopu, k tomu ještě vnějšího opevnění s P2400643_small.JPG, 16 kBpřistavěnou sýpkou. Švihovské ale přestavby ještě dvou dalších hradů finančně vyčerpalo, takže hrad prodali roku 1548 Kavkům z Říčan. Kdo nyní čeká soupis všech dalších rodů, vlastnících hrad, toho překvapím. Od roku 1598 až do konce roku 1945 patřil nepřetržitě Černínům.
     Nakonec musel být ale silně zrekonstruován, protože se nacházel v žalostném a bídném stavbu. Mohl dopadnou i podstatně hůř. Po třicetileté válce totiž nařídil císař, aby byla většina hradů stržena a zničena do stavu, aby je nebylo možné využít jako opevněného objektu. Švihov se dostal na seznam "vybraných". Díky Černínům ale došlo k tomu, že se pobořilo jen část opevnění.