turistika.jpg, 78kB
Předklášteří 2.

Nacházíme se v Předklášteří u Tišnova a procházíme se klášterním areálem...
     To, že v době častých přepadů a válek nebyl život v klášteře Porta coeli a okolí jednoduchý, se můžete dočíst v knížce Rudolfa Klátila - Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera Porta coeli... "Pokračovánípredklasteri_small.jpg, 16kB ve stavbách bylo však roku 1741 přerušeno vpádem Prušáků na Moravu. Hůře než Švédové řádili žoldnéři krále Bedřicha Velikého. Oddíl 60 mužů přepadl klášter a hrozil vypálením, nezaplatí-li abatyše ihned 100.000 zl. výpalného. Poněvadž abatyše měla však pouze 623 zl. na hotovosti a žádaný tak veliký obnos sehnati nemohla, Prušáci vydrancovali konvent i chrám a veškerý dobytek ze dvoru odvedli. Ubohou abatyši necitelní vojáci vlekli násilně až ku bráně klášterní, probošta Lucia Rutta s kaplanem Marianem Schröttrem a klášterním důchodním Václavem Heinzlem odvezli jako zajatce nejdříve do Olomouce, kde byli 11 týdnů vězněni, P2560259_small.JPG, 10kBpozději do Nisy, odkud teprve po uzavřeném míru r.1742 dne 22. června byli na svobodu propuštěni. Pozoruhodno jest, že Anna z Vrbna nabízela Průsakům za dřívější propuštění probošta hotových 5500 zl. bezvýsledně."
     2. března 1782 vydává Josef II. dekter o zrušení kláštera. O pár dní později klášter opouští 52 sester a budovy jsou prodány do soukromých rukou. Vzniká zde textilní manufaktura. Vyrábělo se tu luxusní plátno. V době největší slávy zde pracovalo na 2000 lidí! V roce 1861 kupuje celé panství i s Portou coeli ženský cistarciácký klášter v Mareinthalu v Horní Lužnici. V roce 1900 se zahajuje stavba nového konvetního kostela, který je budován v novogotickém slohu. O rok později je kostel vysvěcen a je obnoven řeholní život. A to už přichází rok 1950 a komunisté klášter ruší. V listopadu 1989 se tu koná bohoslužba na počest svatořečení Anežky P2560247_small2.JPG, 14kBČeské (dcery zakladatelky královny Konstancie). Vzniká tu navíc tradice poutí ke sv. Anežce. Během roku je zde pak obnoven řeholní život.
     Klášter je v současnosti u nás jediným ženským cisterciáckým klášterem. Velký komplex klášterným budov je ještě dodnes obehnán obvodovou zdí. Pravda je, že je většina pomocných budov v nevalném stavu. Jedná se o jihovýchodní část areálu, kde kdysi býval klášterní vekostatek. Dále je to objekt bývalého pivovaru se sladovnou, palírna kořalky, cukrovar, panská cihelna a papírna, rybník či nepřehlédnutelná mohutná barokní tříposchoďová sýpka. V areálu můžete také navštívit barokní budovu bývalého proboštví, ve kterém je nyní Podhorácké muzeum.