turistika.jpg, 78kB
Konopiště 1.
Původně gotický hrad z přelomu 13. a 14. století měl dispozici patřící typem k francouzským kastelům. Hranolový kubus mezi sebou svíraly čtyři vápencové věže v rozích a tři v průčelích. Tím, že každá věž byla přístupná jen z vyšších pater, byla samostatnou pevností. To zesilovalo nedobytnost hradu. Četní majitelé zasahovali do stavby jen málo. K podstatným změnám došlo až po roce 1605 za Hodějovských. Ti rozšířili hrad o předhradí, interiéry přizpůsobili provozním potřebám a dobovému renesančnímu vkusu, jehož charakter nese, kromě jiného, působivý arkádový dvůr. Za Vrtbů se proti přetrvávajícímu pevnostnímu charakteru významně prosadil barok. Padací most byl nahrazen zděným, nový vjezd i bránu navrhl F. M. Kaňka. Byla vyzdobena x5_small.JPG, 5 kBplastikami z dílny M. B. Brauna nebo dokonce jím samým. Novou siluetu dalo zámku zkrácení čtyř věží, ale objekt si stále zachoval rysy raně gotického kastelu francouzského typu.
     Od Lobkoviců koupil zámek v roce 1887 za 2,5 milionů zl. následník trůnu František Ferdinand d´Este. V duchu historického romantismu a podle následníkova přání přestavěl zámek Josef Mocker a udělal z něj sídlo vyhovující luxusnímu bydlení. Naplnil je cennými sbírkami zbraní a loveckých trofejí, kterých je na zámku na 300 tisíc. Jsou většinou ze zvěře, kterou arcivévoda, jenž byl vášnivým lovcem, vlastnoručně skolil. Okolí zámku dal přebudovat na rozsáhlý anglický park s oborou o rozloze 22 ha.
     Základ rozsáhlých sbírek nesmírné hodnoty tvoří italské dědictví a nákupy uměleckých předmětů z celého světa. Jedinečná kolekce zbraní, pozdně gotické obrazy a plastiky, ikonografická sbírka sv. Jiří, tapiserie a lovecké trofeje plnily sály a chodby a podávají svědectví o povaze, smýšlení a uměleckém vkusu majitele. Velkoryse bylo přetvořeno blízké i širší okolí zámku.
Růžová zahrada:
Vstoupíte do ní novobarokní branou a můžete se hned kochat nádherou. Byla vybudována na místě hospodářských a průmyslových budov koncem 19. a hlavně na začátku 20. století (hlavní práce na samotné zahradě proběhly v letech 1906-1913). Tato Růžová zahrada měla představovat nejskvělejší bod celého komplexu okrasných zahrad, teras, parků a obor. Na jejím severním okraji byly vybudovány i rozlehlé skleníky. Střed celé zahrady je promyšleně koncipován do ornamentálních vzorů. V jeden celek jsou tu sladěny s velmi náročným programem zahradním i cenné prvky sochařské architektury. Dříve tu bylo pěstováno na 200 druhů růží - postupem času se zahrada jmenuje Růžová už jen symbolicky. Ve skleníku v parku se můžete podívat na různé druhy květin.
s3_small.jpg, 9 kB