turistika.jpg, 78kB
Hranice

V nadmořské výšce kolem 260 metrů se nachází v prostoru Moravské brány město Hranice. Leží převážně na pravém břehu řeky Bečvy a má zhruba 18 000 obyvatel.
     Město vzniklo na křižovatce stezek a cest, vedoucích na sever Evropy. První zmínka o něm je v listinném falzu z roku 1169 a to ve prospěch rajhradských benediktinů. Původní osada se předpokládá ke konci 12P2230725_small.JPG, 13 kB. století a od počátku 13. století jsou Hranice majetkem premonstrátů z Hradiska u Olomouce. Městem se stávají k roku 1291.
     Od druhé třetiny 15. století přechází město do majetku Cimburků a až do roku 1499 jsou v dědičné držbě Perštejnů. Následují různí majitelé a posledním pobělohorským je kardinál František Dietrichstein. Jeho dědicové Hranici vlastní až do 20. století.
     Historické jádro města je vyhlášeno od roku 1992 památkovou zónou. Na náměstí stojí řada renesančních domů a uprostřed barokní farní kostel z let 1754-63. Nejstarší zvon v kostele pochází z roku 1499 a váží 1,68 tuny. Původně stál až do roku 1766 na náměstí kostel jiný, jehož kamenné základy pocházely z gotického jednolodního kostela, vybudovaného ve 13. století. Ten byl po vypálení švédským vojskem v roce 1645 postupně opraven. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude vystavěn uprostřed náměstí kostel úplně nový (StětíP2230752_small.JPG, 12 kB sv. Jana Křtitele). Původní stál v místech, kde se dnes nachází Lidová škola umění a byl obklopen hřbitovem. Později se pohřbívalo do krypty kostela nového.
     Ve městě se částečně dochovaly gotické městské hradby. Vznikly po roce 1430, do té doby bylo opevnění dřevěné. Součástí opevnění byly i tři městské brány. Motošínská (Drahotušská), Mlýnská a Horní. Součástí opevnění byly v rozestupu čtyřiceti až devadesáti metrů půlválcové bašty. Několik se jich dochovalo do dnešní doby.
     Hranická tvrz je poprvé přípomínána v roce 1398. K roku 1465 je pak již hrad uváděn jako majetek pánů z Cimburka. Za pánů z Pernštejna byl rozšířen. Další majitel Jan Kropáč z Nevědomí přestavěl hrad na trojkřídlý dvoupatrový renesanční zámek. K dnešní podobě jej pak přivedl Zdeněk Žampach z Potštejna. Stavba dostala ráz pozdní renesance. Před kardinálem Františkem z Dietrichštejna tu žil ještě evangelík Václav Mol z Modřelic. Portál zámku pochází z roku 1612-14.