turistika.jpg, 78kB
Frýdlantské cimbuří
Po namáhavém výstupu vás čeká odměna, nádherný výhled do hloubky rokle Černého potoka na bohaté smíšené lesní porosty s převládajícím bukem. Tady v nadmořské výšce kolem tisíce metrů, nedosahují buky velkých rozměrů, i když se jedná často o staleté exempláře. Drsné klimatické podmínky zpomalují růst P1320740_small.JPG, 7 kBstromů, není tím ale postižena jejich plodnost, jak můžeme vidět na podrostu. Pozoruhodný je ale i výskyt tzv. svěží papratkové smrčiny, která obsazuje pruské severní svahy pod skalami a je zdrojem šíření původního jizerskohorského smrku do nižších poloh. Vedle porostů vysoké kapradiny papratky horské zde najdeme sedmikvítek evropský, kokořík přesleditý, podbělici alpskou, a nechybí ani ptačinec hajní.
     Staré stromy vyhledává ke stavbě hnízdních dutin datel černý, na nepřístupných místech hnízdí káně lesní, na kamenech se vyhřívá ještěrka živorodá. Ve skalních výklencích hnízdí vzácně naše největší sova, výr velký.
     Z vrcholku vyhlídky Frýdlantského cimbuří shlédneme všech 12 Posledních kamenů, ale i známé skály, přístupné pouze organizovaným horolezcům (Černá věž, Nos, Zevloun, Kazatelna, Poslední zub, Pohovka aj.).
     Celé území, které je chráněno jako národní přírodní rezervace, je současně zařazeno i v první zóně CHKO Jizerské hory. Chraňte přírodu, procházejte rezervací jen po značených cestách! Hranice rezervace jsou vyznačeny dvěma vodorovnými červenými pruhy a tabulemi se stáním znakem.
Správa CHKO Jizerké hory