turistika.jpg, 78kB
Zbraslavský zámek
Kdo by řekl, že až v neděli 23. června roku 1991 se v konečné podobě splní přání krále Václava II. Je jím fakt, aby ve zdejším kostele sv. Jakuba byly do olověných schránek v nově zbudované kopce uloženy ostatky Přemyslovců. A tak tu spočinuly na jednom místě lebka krále Václava II., lebka a kostra sestry Karla IV., královny Elišky Přemyslovny. Dále také Alžběty, dcery Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny a ještě části koster několika neidentifikovatelných Přemyslovců. Až tak si zdejší místo oblíbil Václav II. a není se čemu divit...
     "A samo místo, které se dosud jmenovalo Zbraslav, nazval pro stálou památku svého jména, změniv mu jméno, Síní Královskou43zbraslav_small.JPG, 6 kB (Aula Regia). Potom se začala slavností mše a v ten den nastolení byl od pana Tobiáše, biskupa pražského, vysvěcen opat zbraslavský a jinými dvěma opaty, totiž ze Žďáru a ze Svaté Koruny. Stalo se to léta Páně 1292 - je to dvacátý druhý rok pana Václava - v neděli, kdy se v kostele zpívá Milosrdenství Páně (Misericordia Domini), která tehdy připadla na den 20. dubna. Potom se král snažil postarat o zabezpečení svého založení. Potvrdil listinami a svědky všechno, co s tím svým založením učinil, aby se nikdo neopovažoval v budoucnosti proti tomu nic podniknouti a aby jeho založení po odstranění jakéhokoli odporu trvalo39zbraslav_small.JPG, 6 kB po čas i časy v míru a pokoji." (Kronika Zbraslavská, napsaná latinsky třetím opatem Petrem Žitavským).
     Dnes má celý areál podobu trojkřídlého barokního zámku a do jeho komplexu patří i gotický kostel sv. Jakuba Většího, přestavěný barokně v letech 1650-54. Právě v něm jsou uloženy ostatky posledních Přemyslovců. A jak se ubíhaly dějiny? Klášter byl vypálen roku 1420 husity, pak znovu zničen za třicetileté války. Na začátku 18. století byl zpustošený areál obnoven podle projektů J. B. Santiniho a F. M. Kaňky. Roku 1785 byl klášter zrušen a roku 1812 konvent přestavěn na cukrovar - jeden z prvních v Čechách. Až v letech 1911-12 byl celý objekt přestavěný na zámecké sídlo podle projektů D. Jurkoviče. V roce 1954 byly instalovány sbírky českého sochařství pod Národní galerií. Jsou tu vystavovány sbírky umění na delší časové úseky. Kdo si chce všechno poctivě prohlédnout, měl by si na to vyčlenit celý den. Za prohlídku stojí určitě ještě i městečko, Zbraslav které je součástí Prahy 5.