turistika.jpg, 78kB
Hradec Králové
Velké náměstí
Jestliže můžeme o některém místě napsat, že se tam psaly dějiny východních Čech, pak je to určitě vyvýšenina nad soutokem řek Orlice a Labe. V jejím středu se nachází Velké a Malé náměstí (dříve se jmenovalo Žižkovo, nyní se po tomto v našich dějinách klíčovém muži jmenují již jen sady pod strání pod náměstím). A právě nad touto strání stával do 11. století hrad s kostelem. Ten ale roku 1407 vyhořel a v současnosti tu po něm nenajdete vůbec nic. Původní hradby bylystarenamesti23_small.JPG, 7 kB dřevěné, ale od začátku 14. století vznikla cihlová zeď s baštami a věžemi. Bylo tu u několik vstupních bran, v roce 1766 bylo pak bylo město Hradec Králové obehnáno pásem pozdně barokních hradeb. Jak šly ale dějiny, mnoho po branách ani pásu opevnění nezbylo. Spíše tu zůstala kasárenská zařízení.
     Celému Velkému náměstí vévodí mohutný kostel sv. Ducha se dvěma věžemi. Byl založen roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. Hradec se může pyšnit také tím, že tu žilo několik českých královen. Mimo jiné i Eliška Pomořanská či Barbora Celská (manželka císaře Zikmunda). Ale vraťme se zpět na náměstí samotné. Uprostřed stojí barokní mariánské sousoší (1714-18), kde uvidíte sochy sv. Anny, Jáchyma, Karla Boromejského, Jana Nepomuckého a ještě další ve výklencích a na kamenné balustrádě. Malé náměstí se pak může pochlubit kašnou se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na Malém náměstí je pozoruhodná bývalá radnice s vížkou s cibulovou bání. Většina měšťanských domů je tu ze 16. století. Při přechodu na Velké náměstí uvidíte po pravé straně dům, kde žil nějaký čas Alois Jirásek.
     A to už vidíte celé Velké náměstí. Vedle již zmiňované Katedrály vás zaujme Bílá věž a kousek od ní stojí stará radnice - původně gotická a během let několikrát přestavovaná, v současnosti mající empírovou úpravu. Je tu spousta dalších zajímavostí a budov, namátkou kaple sv. Klimenta, biskupský palác, dům U Šuláků, kostel Nanebevzetí P. Marie s bývalou jezuitskou kolejí...a další a další. Za zmínku stojí určitě i několik schodišť, kterými se na náměstí dostanete. Podtrženo a sečteno - náměstí a jeho přilehlé ulice jsou velmi zajímavým místem, kde se můžete potulovat klidně celý den. A abych nezapomenul na kulturu, v jedné z ulic je Klicperovo divadlo, vedle něj Jazzový klub.