turistika.jpg, 78kB
Šternberk

Ještě dříve, nežli se "vrhneme" na dějinná fakta, popíši vám příhodu opsanou z desky na Naučné vycházkové stezce Prabába. Nejsem příznivec různých fám a neuvěřitelných příhod či příběhů, ale tato je podle mého názoru pravdivá. O tom vypovídá i fakt, že níže slíbenou sochu můžete ve Šternberku objevit:

"Za pošmourného listopadového večera roku 1748 spěšně kráčel knížecí lichtenštejnský výběrčí daní poštovskou silnicí od Horní Loděnice ke Šternberku. MělP2210861_small.JPG, 9 kB u sebe množství peněz a chtěl být před příchodem noci doma, neboť krajina byla tehdy nejistá. Opětovně přicházely zprávy o smělých loupežných přepadech.
     Už došel k návrší nad Šternberkem a doufal, že šťastně dorazí do města, když tu náhle vyskočí z mlází tři muži a ženou se na něj. Jakmile je výběrčí spatřil, dal se do rychlého běhu, ale stejně hbitě se hnali za ním. Tu on ve své úzkosti slíbil, že dostane-li se šťastně domů, dá postavit na místě přepadení kamennou sochu Kristovu.
     Ještě nedomyslel slib do konce, když uslyšel rachot vozu. Přijížděl plně obsazený poštovní dostavník. Loupežníci se dali na útěk a výběrčí byl zachráněn. Splnil slib daný Bohu a dal příštího roku postavit na pahorku sochu zbičovaného Spasitele, tak zvaný sloup Ecce Homo, podle něhož pak byla tamní silnice pojmenována..."
 
V písemných pramenech se první zmínka o panství Šternberk uvádí k roku 1296, ale správné atributy města získává ve druhé polovině 14. století...
     Přibližně mezi lety 1253-69 dal postavit severně od Olomouce Zdeslav ze Šternberka hrad. Území dostal díky obraně Olomouce, bylo mu darováno Přemyslem Otakarem II. Nejznámějším Šternberkem byl Albert II., biskup a poradce Karla IV. Za jeho vedení bylo město obehnáno opevněním. Do dnešní doby se toho z původní zástavby moc nedochovalo, protože v průběhu let doznalo město různých změn. Ať už došlo k napadení husity až po požáry a další katastrofy.
     Augustiánský klášter byl založen v roce 1371. Zásadní podobu městu pak dal stavitel František Antonín Grimm z Brna. Ten dal vybudovat i kostel s dvěma věžemi o výšce 60 metrů.
     Panství Šternberk získávali postupně různé rody, například v roce 1469 byl hostem ve městě Jiří z Poděbrad na pozvání AlbrechtaP2220078_small.JPG, 10 kB Kostky z Postupic. Za Berků z Dubé a Lipé byl původní hrad renesančně přestavěn...
     V období třicetileté války, kdy švédská vojska dobyla Olomouc, která se tak stala spolu s Uničovem a později i s hradem Sovinec jejich opěrným bodem, byl Šternberk místem častých potyček. Po skončení válek dochází k násilné katolizaci města.      K zajímavému setkání zde došlo před slavkovskou bitvou. Ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I. tu spolu 19. listopadu 1805 posnídali...aby je pak nakonec ve zmíněné bitvě Napoleon porazil...
     V 19. století se stal na nějaký čas Šternberk centrem textilu, ale díky závislosti na bavlně se pak při občanské válce "Severu proti Jihu" stala tato surovina, nutná pro výrobu textilu, velmi drahou.
     V každém případě je město Šternberk se svými památkami a okolím velmi atraktivní a pokud jej navštívíte, určitě si tu objevíte něco, co vás zaujme.