turistika.jpg, 78kB
Ruprechtický Špičák 1.

P1610167pan_01.jpg, 17 kBP1610167pan_02.jpg, 19 kBP1610167pan_03.jpg, 12 kBP1610167pan_04.jpg, 18 kBP1610167pan_05.jpg, 19 kBP1610167pan_06.jpg, 16 kBP1610167pan_07.jpg, 22 kBP1610167pan_08.jpg, 21 kB
Než-li společně dorazíme na vrchol kopce se stejnojmennou rozhlednou, Ruprechtický Špičák, podíváme se do obce Heřmánkovice. Tam dnešní výlet začíná. Podle kroniky obce, kde však chybí písemný doklad, který je datován k roku 1353, byla obec založena v roce 1255.
     Od 14. století, kdy tu ještě ale stál kostel dřevěný, se může pyšnit obec kostelem. Ten, který můžete vidět v současnosti, a jehoP1610096_small.jpg, 18 kB základy byly položeny 8. listopadu 1722 je autorem plánů Kilián Ignác Dientzenhofer. Vedle kostela stojí původní barokní fara. Kostel je dominantní stavbou, zasloužil by opravu. Původní malba byla přemalována v roce 1865.
     Cestou k rozhledně se otevírají krásné výhledy a chvílemi můžeme jít i přímo po hranicích s Polskem. Pomalu vystoupáme až na vrchol rozhledny. Ale byla by škoda si nepopsat skupinu Broumovských kostelů. Přečetl jsem si hezky zpracovaný text na toto téma, tak jej opíši, abych nenarušil či nepozměnil fakta:
     „Unikátní architektonickou památkou regionu P1610375_small.jpg, 10 kBjsou barokní kostely, tzv. „broumovská skupina“, postavené na území broumovského klášterního panství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jehosyna Kiliána Ignáce. Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1709-43. Jsou výsledkem neobvyklého rozmachu. Ten inicioval opat Otmar Zinke, šikovný představený benediktinského břevnovsko broumovského opatství.
     Tyto venkovské kostely nesou pečeť jedinečnosti a tvořivé originality hodné zvučného jména svých tvůrců. Otce a syna Dientzenhoferů (přes očividnou nespornou úspornost řešení).
     Jedná se o následující stavby: kostel sv. Prokopa v Bezděkově, kostel sv. Máří Magdalény v Bočanově, kostel sv. Václava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, kostel sv. Barbory v Olovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích, kostel sv. Anny ve Vižkňově a kaple Panny Marie (zvaná též Hvězda) na hřebenu Broumovských stěn."