turistika.jpg, 78kB
Rožnov
pod Radhoštěm

Město ležící ve Valašské brázdě na úpatí Moravskoslezských Beskyd asi 12 kilometrů východně od Valašského Meziříčí, má zajímavou historii. Vzniklo v první polovině 13. století, ale první zmínka o něm pochází k roku 1276. To olomoucký biskup BrunoP2450950_small.jpg, 18kB ze Schaumburku ještě před tím, nežli odjel na křižáckou výpravu, uvedl v seznamu svého majetku právě Rožnov pod Radhoštěm.
     Město se nachází na březích řeky Bečvy a původně bylo k jeho výstavbě použito převážně dřevo. Jako městečko je uváděno již v roce 1411. V polovině 16. století získali město Žerotínové. Hlavně tento fakt zvětšil rozkvět řemesel. Jednalo se o soukenictví, tkalcovství, zemědělství či pastevectví. Byla tu v průběhu let založena papírna.
     V dnešní době je město známé díky Valašskému muzeu v přírodě. To založili v roce 1925 bratři Jaroňkovi. A že to není muzeum ledajaké, o tom svědčí fakt, že P2450715_small.jpg, 12kBje vůbec největším ve střední Evropě. Mají tu k vidění i původní domy z náměstí. Skládá se ze tří částí. Dřevěného městečka, Valašské dědiny a Mlýnské doliny. Na kopci nad městem byla vystavěna celodřevěná rozhledna, nazvaná podle tvůrce jejího projektu, architekta Jurkoviče. V sezoně ve Valašské dědině koná folklorní festival nazvaný Valašský rok. Jedná se o přehlídku lidových souborů a tanců.
     Pro dříve narozené se při vyslovení města automaticky vybaví název Tesla. Například zdejší reproduktory vlastní ještě plno příznivců do dnešní doby a s jejich kvalitou spokojeni.
     Ve městě stojí barokní farní kostel Všech svatých, postavený v letech 1745-49. Uvnitř jej se nachází pět oltářů a zajímavé malby Gustava Bočka ze Šternberka. Okolí města je turisticky a cyklisticky atraktivní.