turistika.jpg, 78kB
Potštejn 2.
Největší slávy dosáhl zdejší hrad, stojící na výrazném vrchu vysokém 433 metrů, za panovníka Jiřího z Poděbrad. Byl dokonale opevněn. Většina opevnění se však nezachovala. Na poučných tabulích v okolí se však můžete dozvědět, kam, kdy a proč bylo pak postupem času upravováno a nakonec zbořeno. Dozvíte se také i to, že byl hrad součástí obrany Čech. Díky své výhodné poloze z něj totiž byl velký výhled a tak se mohl stát součástí hlásek, věží hradů a opevnění. Informace se neslyP1430969_small.JPG, 12 kB krajem díky ohňům, dýmu a poslů, takže jakékoliv případné nebezpečí nezůstalo bez povšimnutí. Jisté je, že největší slávy dosáhl hrad v první polovině 16. století, kdy byl honosným sídlem Pánů z Pernštejna.
     V Potštejně se můžete podívat na nejen nově opravený barokní zámek (1755), ale i na empírový kostel sv. Vavřince (1821). Městečko je opravováno, komunikace jsou nově vydlážděny. Každý rok se tu koná tradiční pouť.
     Pokud se chcete projít po okolí, doporučuji vám žlutě značenou turistickou stezku - začínající kousek pod hradem a vedoucí po stráni kopce dolů k Divoké Orlici. Nejprve ale dojdete k odbočce na pěšinku k Bendlovce. Určitě se tam zajděte podívat - tam totiž u skalní stěny (je tam umístěna pamětní deska) sedával a tvořil hudební skladatel Karel Bendl. Pak se vrátíte opět k rozcestníku a budete pokračovat dál. Dojdete do údolí a po lávce na promenádní cestu na břehu řeky Divoké Orlice. Lipová alej byla vysazována různými druhy lip tak, aby kvetla co nejdéle. Pak už se můžete vydat buď směrem do městečka a nebo se ještě zajít podívat do nedalekého údolí Anenského údolí - Vochtánky. Pokud zde pocítíte zvláštní pocit - určitě to bude tím, že podle stavebních plánů z roku 1910 tu měla být vybudována údolní nádrž - která by toto údolí zaplavila až k Liticím...