turistika.jpg, 78kB
Most
Jedno z nejstarších měst v severozápadních Čechách vzniklo v první polovině 13. století - bylo původně tržní osadou. Když tu byl postaven králem Václavem v letech 1238-48 kamenný hrad - stalo opěrným bodem při obraně hranic. Zajímavostí určitě je, že v těchto letech byl v Mostu založen ženský klášter magdalenitek. Až do roku 1300 tu byly raženy mince. Během 14. století získal opevněný Most rod míšeňských markrabat.
     Roku 1421 odolal Most husitskému vojsku - byl totiž sídlem odpůrců husitství a to i díky ve většině německy hovořícím obyvatelstvu. Po roce 1470 se tu začalo s těžbou rudy a tím pádem nastal velký "příval" horníků. Město se rozvíjelo k velkému bohatství. To dopomohlo k tomu, že po ničivém požáru roku 1515 bylo brzo opět vzchopit k úspěšnému znovuobnovení.
     Počátkem 18. století měl Most tři barokně vyzdobená náměstí...ale pak nastalo období Napoleonské války, které znamenalo pro město velkou pohromu. Střídala se tu totiž vojska obou válčících stran. A most_small.jpg, 12 kBpak vznikl roku 1820 další požár - ten způsobil, že se ve městě začaly stavět vysoké a "kvalitně" postavené domy. Další rozvoj města nastal v rámci Rakousko-Uherska, většina budou z té doby byla ozdobou města.
     A pak přišla šedesátá léta minulého století a rozhodnutí vytěžit v oblasti Mostu hnědouhelné ložisko. Tím pádem bylo mnoho budov zbouráno a v podstatě bylo postaveno město "nové". Díky tomu nastala zajímavá situace - nejvýznamnější stavba "starého" Mostu - děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie (1517) byl přesunut o 841,6 metrů mimo původní umístění. Dne 27. října 1975 po přesunu, který byl 2,8 centimetrů za minutu se kostel zastavil na novém místě. Na součastném moderním náměstí můžete vidět několik zachráněných sochařských děl (například soubor soch z dílny Brokofů 1715-18). Pokud by se měl "nový" Most zhodnotit jednou větou, pak by ta věta zněla: "Postavit nové město je pro architekty obrovská motivace...ale to je velmi málo na to, aby mělo město přirozenost danou průběhem několika století".
     Na nedaleké Zámecké hoře jsou k vidění zbytky hradu Hněvín (postaven byl ve 12. století). Známý je především tím, že tu svého času žil alchymista Eduard Kelley. Roku 1646 hrad dobyli Švédové...aby jej nakonec povolil Ferdinand III. zbořit. V současnosti je Zámecká hora turisticky velmi atraktivní místo - je tu zámecká restaurace, vyhlídka a hvězdárna.