turistika.jpg, 78kB
Litomyšl 2.

Stejně, jako většina větších měst, tak i Litomyšl vznikla podél obchodní stezky. Zde se jednalo o tzv. Trstenickou, která pak dál překračovala zemskou hranici a pokračovala na Moravu. Pravděpodobně tu bylo slavníkovské hradiště, později kostel, ale jisté je, že v polovině 12. století přichází do kláštera, který stál na místě dnešního zámku, řád premonstrátů. Roku 1259 uděluje král Přemysl Otakar II. místu u řeky Loučné městská privilegia a tím se město stává poddanským.
     Bylo tu biskupství (druhé v Čechách), které tu vydrželo až do husitských bouří. V roce 1351, za vlády Karla IV., který udělil biskupu Janovi I. právo na výběr cla na hradby, bylo město opevněno. Na náměstí se vcházelo dvěma branami, Dolní - Českou (zbořena 1832) a Horní - Německou (zbořena 1822).
     Postupem času spravoval Litomyšl rod Kostků z Postupic, po roce 1567 pak Vratislav z Pernštejna. Ten se zasloužil o to, že dva P1590801_small.JPG, 10 kBitalští stavitelé vybudovali na místě schátralého hradu, původně kláštera, renesanční zámek. Arkádové nádvoří a zdi ozdobené sgrafitem můžeme obdivovat až do dnešní doby.
     Jako ve většině měst, i v Litomyšli bylo několik velkých požárů (1460, 1546, 1560, 1601, 1635, 1668, 1701, 1735, 1769, 1775, 1792, 1814) a tak se náměstí začalo proměňovat z dřevěných na domy kamenné. Zajímavé Smetanovo náměstí má dominantní bývalou radniční věž, která pochází z roku 1418. Je postavena s pískovcových kvádrů. V roce 1814 byla věž zvýšena o patro a barokně upravena. Pokud se postavíte na začátek 495 metrů dlouhého náměstí, neuvidíte jeho konec. Je totiž vybudováno do obloukového tvaru. Barokní morový sloup, jehož sokl pochází z roku 1716.
     Dominantní stavbou města je Augustiniánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže. Založil jej biskup Jan II. ze Středy. Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže, barokní (1716-30), jehož sochařskou výzdobu vytvořila dílna M. B. Brauna, konkrétně J. František Pacák. Součástí chrámu byla od jeho počátku i rozsáhlá zahrada se sadem, tvořící komplex Klášterních zahrad.
     Nejslavnějším rodákem města je Bedřich Smetana. Ten se narodil 2. března 1824 v poměrně zámožné rodině a žil naproti zámku, vedle městského pivovaru. Otec byl sládkem zámeckého pivovaru a určitě není nezajímavé, že se Bedřich sice narodil jako jedenácté dítě, ale jako první syn