turistika.jpg, 78kB
Josefov

Město se nachází na východě Čech nedaleko mezi Hradcem KrálovéDvorem Králové nad Labem. Je součástí Jaroměře - vzniklo jako "hráz proti pruskému rozpínavému militarismu". Pod městem ústí řeka Metuje do Labe. V roce 1971 byl vyhlášen Městskou památkovou rezervací. Město i pevnost založil císař Josef II. - dříve tu byla ves Ples. A ještě před tím tu za raného středověku stála dvě hradiště. A právě tady (říkalo se tu Na Ptákách) byla roku 1780 zahájena stavba pevnosti.
     Plány vytvořil L. Querlond du Hamel a uplatnil na nich mnoho prvků vojenského teoretika Cormontaigna. Od roku 1793 pak veškeré práce řídil plukovník Lauer - v roce, kdy byla ves Ples přejmenována právě na Josefov. Základ pevnosti tvoří mohutné hradby (bastiony, kurtiny, raveliny) - tvoří je zemina a jsou obezděné cihlami.
     Uvnitř opevnění bylo vybudováno město, stavěné do roku 1816 v klasicistním slohu. Ve středu náměstí stojí bývalý vojenský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten je postaven v empírovém slohu (1805-11) a dalo by se říci, že je dominantou města - jeho hranolovitá věž je vidět z velké dálky. Před kostelem na náměstíčku stojí klasicistní kašna (1817). Ve Staré radnici se pak můžete se seznámit s historií jak města, tak i celé pevnosti. Celé město je pojato už od počátku jako pevnost a vše je tomu přizpůsobeno. Je sice dokladem dokonalého vojenského stavitelství své doby - ale paradoxem je, že město samé nebylo nikdy dobýváno. V současné době si můžete s průvodcem a osvětlením (jehož součástí je svíčka) po části podzemí a kasemat "nasát" atmosféru oné doby...
     Když nebyla pevnost využita k obraně, byla tedy využita jako věznice. Namátkou tu bylo vězněno 7 000 francouzů zajatých při bitvě u Lipska (1813). Využití města a jejich kasáren Sovětskou armádou po roce 1968 není myslím nutno připomínat. V pevnosti se můžete přesvědčit ještě nyní, že tu skutečně byla. Na konci prohlídky můžete ještě shlédnout originály sloupu stojícího na náměstí v Jaroměři. Na závěr musím ještě dodat, že stavba opevnění města poznamenala i nedaleké okolí. Kámen byl totiž těžen na území, kde se nachází Braunův Betlém a tím byl do určité míry poškozen.