turistika.jpg, 78kB
Bítov

Na strmém ostrohu nad soutokem řek Dyje a Želetavky stojí hrad, který vznikl v první polovině 11. století (je zmiňován již roku 1046 jako zeměpanský). Byl od počátku pevným strážcem hranic přemyslovského státu. Svého času byl centrem pohraniční bítovské "provincie". Je to jeden z největších a nejstarších moravských hradů. V roce 1932 byl ráz zdejší krajiny změněn díky výstavbě vodního díla Vranovská přehrada. Stávalo tu pod hradem městečko Bítov, ale bitov24_small.JPG, 11 kBbylo díky přehradě zatopeno. Svého času sem nevedla ani jedna silnice, což se začátkem budování nádrže změnilo. Dnešní městečko Bítov stojí na jiném místě podle projektu z roku 1931.
     Předchůdcem středověkého hradu bylo raně přemyslovské dřevo hlinité hradiště. U něj stával kostelík Panny Marie, nástupce nyní stojí na jeho původním místě. Většina původní stavby hradiště je ukryta ve vrstvách pod dnešním hradem. Břitová věž pocházející z období pozdní gotiky směřuje kpůvodní příjezdní cestě. Teprve v 16. století byl hrad pod tlakem tureckého postupu opevněn hradbami. Celé hradiště bylo svedeno příkopem, původní cesta přeložena na jižní svah. Dnešní úprava hradu pochází ze stylu romantické gotiky, přestavba byla provedena v polovině 19. století. Konírny jsou o něco starší, klasicistní. Další přestavby byly provedeny v romantickém duchu. Celou regotizaci završila přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie na velkém nádvoří.
     Hrad se skládá ze tří částí. První je vlastní hrad vymezený plášťovou zdí sledující boční svahy. Druhá část je jihovýchodní předhradí se štítovou zdí a dvojící hranolových věží. Třetí částí je severozápadní předhradí s válcovou zdí na nejvzdálenějším místě ostrohu spadajícím do meandru řeky. Největší vliv na dnešní podobu hradu, měly úpravy, probíhající v roce 1863. Třetí částí hradu byla minizoo.
     Výlet na tento hrad je velkým zážitkem. Pokud máte to štěstí jako já, že se sem dostanete z původního přístaviště z Želetavky a můžete si pak ještě nakonec hrad prohlédnout z vodní plochy ze všech stran a to ještě k tomu při setmění. Máte zážitek, který se nedá ani popsat. To se musí vidět na vlastní oči, navíc je ještě nedaleko zřícenina hradu Cornštejn.