turistika.jpg, 78kB
Železný Brod 2.

P1630314pan0.jpg, 19kBP1630314pan1.jpg, 19kBP1630314pan2.jpg, 19kBP1630314pan3.jpg, 21kB
Město Železný Brod, mající většinu staveb dřevěných, několikrát vyhořelo. I radnice, sloužící od roku 1670 do roku 1890 byla dřevěná. Nahradila ji až novorenesanční, sloužící až do současnosti. Dominantou města je mimo dřevěných roubených lidových domů i kostel sv. Jakuba Většího. Ten původní pocházel ze začátku 14. století, po požáru byl pak už částečně kamenný, rozšířený v roce 1672. Před vstupní stranou do něj je schodiště se sochami sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie z druhé poloviny 18. století.
     Zajímavá je i barokní zvonice u kostela, stojící na kamenné podezdívce. I když nedávno vyhořela, dnes se již opět tyčí ve P1630261_small.jpg, 15kBsvé původní čtyřboké podoby. Nad městem je ještě jeden kostel. Jmenuje se po sv. Janu Nepomuckém (1769) "Na Poušti".
     Po městě si můžete přečíst zajímavosti o daných místech z informačních cedulí. Např. o tom, že poznávací okruh Trávníky vás zavede do historického prostředí roubených a  zděných staveb vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny "Trávníky". Představí se vám řada památek lidové architektury, zděné a klacisicistní domy, pískovcové kašny... Běliště č. 57 je největší roubenou stavbou z roku 1807. Interiér stavení tvoří 9 světnic, z nich každá je zaměřená na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí. Příchozí cestu zdobí 3 pískovcové sochy z 2. poloviny 18. století - sv. Florián, sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Křtitel. Dnes slouží po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1993-97 jako národopisná expozice Městského muzea.
     Přijeďte se podívat, je tu hezky a v blízkém okolí se nacházejí další zajímavá místa. Namátkou Bozkovské jeskyně či již výše zmíněný Kozákov s rozhlednou.