turistika.jpg, 78kB
Potštejn - hrad

V minulosti nejpevnější a nejmohutnější hrad celého Podoorlicka. Dnes rozlehlá zřícenina středověkého hradu. Hrad se původně jmenoval Pothenstayn, P1530801_small.JPG, 9 kBpozději a jeho název se zachoval až do dnes - Potštějn. Stojí na vysokém kuželovitém kopci a je ze všech stran chráněn příkrými svahy.
     Byl vystavěn před rokem 1287 Půtou z Potštejna z rodu Drslaviců. Před rokem 1339 se jeho syn Mikuláš dostal s Janem Lucemburským do sporu. Začal přepadávat kupecké karavany. Stal se nebezpečným i svému okolí. Proto nastoupilo vojsko Karla IV., hrad pobořilo a dobylo. Mikuláš údajně zahynul pod troskami věže. Důležité ale je, že již roku 1346 začíná obnova, která trvá až do roku 1355. O pět let později je písemně doložena hradní kaple. Půta mladší z Častolovic vlastní hrad za husitských válek a v té době je hrad obléhán, posádka po půl roce donucena kapitulovat.
     Hrad dále získává Jiří z Poděbrad a nechává jej přestavět. Za něj a za dalších P1530773_small.JPG, 9 kBmajitelů - Pernštejnů nastává pro hrad období největší slávy. Je prakticky nedobytný, stává se reprezentačním správním sídlem. Obrana hradu je tak dokonalá, že to nemá svého času u podobných staveb odbody. První brána je totiž chráněná hradbami, cesta vede k druhé věžovité bráně. Tam je nároží vnějšího hradebního okruhu. Před branou je velký příkop, brána má navíc hranolovité, dovnitř uzavřené obranné bašty.
     Na bránu pak navazuje hradební pás s dalšími, malými baštami. Do brány pak vede cesta chráněná hradbami směrem k třetí bráně. Ta je kulisovitá a napravo od ní stojí okrouhlá věž.
     Abych v těch všech opevněních a obranných okruzích, doplněných obrannými věžemi nezabloudil, kostatuji, že celý hrad se svým opevněním měl tvar podkovy. To byl nakonec i tvar nádvoří. To bylo tvořeno obytnými trakty. Mimochodem, na toto nádvoří se vstupovalo šestou branou...