turistika.jpg, 78kB
Město Albrechtice

Do Města Albrechtice se dostanete vlakovým spojením z hlavní osy Praha Ostrava ze stanice Ostrava - Svinov. Pokud ale nenastoupíte do toho správného vlaku, může se vám stát, že sice dojedete do Albrechtic, ale těch nedaleko Havířova. Ty jsou také zajímavé, mají tam totiž tři kostely. Nedaleko se také nachází vodní nádrž Těrlicko.
     Vraťme se ale zpět do toho pro dnes správného místa, nacházejícího se severně od Krnova. Město Albrechtice, kterým protéká řeka Opavice, je prvně zmiňováno v písemné podobě k roku 1377. Zápis vznikl díky listině o dělení opavského knížectví.
     Z P2550424_small.jpg, 10kBvlastnictví Linharta z Rovného se obec stala majetkem knížat Jana a Mikuláše. Následnými majiteli se stali Stošové. Díky jejich sblíženosti s Jiřím Z Poděbrad se jim stalo, že jim roku 1474 pobořil Matyáš Korvín hrad. Jeho majitel Jiří Stoš byl sice omilostněn, ale vypovězen ze země.
     K roku 1492 je obec povýšena na město. Dalšími majiteli se stávají Fulštejnové, spříznění s Valdštejny. Jan Kryšof z Fulštejna byl po Bílé hoře vypovězen ze země a byl mu zkonfiskován majetek. Nakonec získali město opavští jezuité. Ale pak se podařilo bývalému majiteli jezuity vyhnat (1625), aby nakonec skončil ve vězení na zámku Hrubá Skála. Nakonec přišli o majetek také jezuité, když jim byl zrušen řád (1733). Marie Terezie povyšuje k roku 1776 Albrechtice na město, které má svou samosprávu. Navíc též soudní pravomoc. Městu ale nakonec dál vládla vrchnost.
     Důležitým pro město byl rok 1824, kdy jej majitel se zajímavým jmeném Karel Traugot, svobodný pán Skrbenský z Hřiště na Hoštálkovech prodává opavským kupcům, pánům Tlachovi a Keilovi. Ti tu postavili v okolí válcovny plechu, které vydržely P2550381_small.jpg, 11kBneuvěřitelných šedesát let. Nakonec byly zrušeny, nové vybudovány v Bohumíně. Tam později vznikla známá firma Železárny a drátovny.
Dominantou města je pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie. Ten byl postaven na základech vyhořelého kostela, který tu vnikl v roce 1610. Se stavbou nového kostela se začalo v roce 1747. Věž má ve svém vnitřku zavěšeny tři zvony (1500, 1668 a 1824).
Ve městě se nachází také bohatě zdobený klášter sester Boromejek. Komplech okolních budov byl vystavěn v třicátých letech. Barokní sloup sv. Anny stojí na náměstí již od roku 1719. Vedle stojící empírový dům, který má renesanční jádro. To už ale pomalu končím prohlídku města. Vydávám se za dnešním cílem výletu. Na rozhlednu tyčící se na nedalekém kopci u hranic s Polskem.
     Na závěr ještě přidám názvy deseti místních částí. Jsou jimi Burkvíz, Česká Ves, Dlouhá Voda, Hynčice, Linhartovy, Opavice, Pískořov, Valdštejn, Ztracená voda a Žáry.