turistika.jpg, 78kB
Kunětická hora 1.

Myslím, že je nepřehlédnutelná po celém Hradecku a Pardubicku. Je bezesporu dominantou tohoto kraje. Leží 5 kilometrů severně od Pardubic a stojí na znělcové kupě.
     Hrad dal postavit v roce 1421 a za dva roky se zde i po prohrané bitvě s Hradeckými a Janem Žižkou usídlil Diviš Bořek z MiletínkaP1310705_small.JPG, 20 kB. Od roku 1464 patřil hrad Jiřímu z Poděbrad a jeho synovi Jindřichovi. Definitivní podobu však dostal až za Pernštejnů, kteří jej získali v roce 1491. Hrad se prostíral po celém protáhlém vrcholu hory a měl tvar zalomeného obdélníku. Jeho obvod tvořila hradební zeď, přerušená na severní straně věží s valeně klenutým projezdem. Z něj se vcházelo do nádvoří. Za pernštejnské přestavby byl hrad obklopen ze severní, východní a jižní strany širokým parkánem, který byl zakončen jednoduchou zdí s cimbuřím. Ze severní strany byla hradba zdvojena, jelikož tudy procházela přístupová cesta. Starší val tu byl sevřen z obou stran zdmi a uvnitř udusán, aby se sem mohla přesunovat obranná děla.
     Hrad byl zpustošen za třicetileté války v roce 1645, kdy jej malá posádka nemohla ubránit před nájezdem vojska generála TorstensonaP1310782_small.JPG, 8 kB. Pak už nebyl hrad obnoven ani opravován. v roce 1820 navštívil hradní zříceninu císař František I. a po něm i arcivévoda Ferdinand. I když chtěl dát hrad opravit – v roce 1825 bylo provedeno jen několik drobných úprav. V roce 1883 se nad lomem utrhla a zřítila celá jihozápadní část opevnění. Několik důležitějších oprav bylo uskutečněno až v letech 1923-28, po druhé světové válce se však v rekonstrukci hradu nepokračovalo. Dokonce zde byla naplánována výstavba lyžařského můstku a v letech 1954-56 byla při stavbě vodojemu zničena část hradeb.
     Na hrad se dostanete po asfaltové silnici a nebo jej můžete obejít zalesněným úsekem cestou vedoucí od parkoviště směrem k hoře. Já jsem jej obešel celý a lepší je pro mne jako pro turistu, ta cesta "nepohodlná". Dominantou hradu je původně 28 metrů vysoká – nyní o 6,5 metru navýšená Černá (též Čertova věž). Pokud si zakoupíte lístek, je přístupná a s ní i vnitřní prostory hradu. V předhradí najdete pozdně gotickou kapli Kateřiny Sienské se sklípkovou klenbou.