turistika.jpg, 78kB
Houska 1.

Původní hrad vznikl pravděpodobně kolem roku 1280 a u jeho vzniku stál Hynek z Dubé. Stalo se tomu na místě, na kterém stávalo staré hradiště, nazvané Houska (podle syna Slavibora z rodu Pšovanů). Dle dochovaných údajů se se stavbou hradiště započalo již v roce 878.
     Stejně, jako tomu bylo u hradu Kokořín, tak i zámek Houska byl svého času určen k zániku. Zvítězil ale zdravý rozum a v současnosti se sem můžete zajet podívat. Dnešní podoba pochází v podstatě díky úpravám po roce 1823. To byly P1650772_small.JPG, 13 kBzasypány hradní příkopy vybudované z jižní strany, strženy obranné zdi a zasazena nová okna a vytvořeny nové střechy.
     Původně raně gotický, svou polohou prakticky nedobytný hrad, je dokonce podle některých zdrojů připisován k období Přemysla Otakarova II. a to z toho důvodu, že vznikal ve stejné době jako Bezděz. A nelze si ani nevšimnout podobnosti kaple zde a na Bezdězu.
     Ze tří stran je hrad chráněn strmými skalami, která chránila hrad proti napadení. Dnešní první nádvoří bylo tehdy předhradím a vstup do hradu střežila hranolovitá věž a parkán. Do hradu se vstupovalo branou přes příkop vybudovaný ve skále. Ve východním křídle hradu byla vybudována kaple. V kapli uvidíte malby, pocházející s poloviny 14. století, které jsou provedeny ve třech pásech nad sebou. Dobrý pozorovatel tu objeví zajímavou malbu - levorukého lučištníka. Další malby, méně výrazné, pocházejí ze století 15tého.