turistika.jpg, 78kB
Tišnov

V údolí řeky Svratky asi 20 kilometrů severozápadně od Brna objevíte město Tišnov. První písemné doklady o tomto místě pocházejí z roku 1233. A to v souvislosti se založením nedalekého ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli. Původní trhová ves ležící na zemské stezce byla darována markrabětem Přemyslem právě cisterciačkám. K roku 1240 je místo uváděno jako osada, vyšší trhová práva získává v roce 1416.
     Rozvoj města byl všestranný, dochálelo tu ale postupem času k válečným útrapám. Husité město i klášter vypálili, třicetiletá válka rozvoji města rozhodně neprospěla. Navíc docházelo k častým P2550870_small.JPG, 10kBpožárům. Tomu se nelze divit, ve městě byla totiž převážně dřevěná stavení. Roku 1782 byl klášter Josefem II. zrušen, Tišnov se stal městem k roku 1788. Železniční trať se tu objevuje roku 1885 a vede do Brna, o dvacet let později je proloužena až do Německého Brodu, Žďáru nad Sázavou a Prahy.
     Zajímavým údajem je fakt, že k roku 1895 bylo město prohlášeno za klimatické. Proto byla na úpatí lesa u vrchu Klucanina postaveno léčebné sanatorium. To je v současnosti nemocnicí. Město se rozvíjelo, byl vybudován most přes řeku Svratku. K městu byly postupně připojeny okolní obce, některé se ale časem opět osamostatnily.
     Zajímavými stavbami ve městě jsou Kostel sv. Václava, radnice na Náměstí Míru, Muzeum města (Müllerův dům), místní uličky, ale také nedaleká rozhledna Klucanina. Původně pozdně gotický kostel sv. Václava (sv. Ondřeje a sv. Václava) má dominatní věž. Pokud byste hledali zbytky původní stavby, jsou tu pouze torzaP2550811_small.JPG, 8,5kB okenních ostění nad nynější těžkou valenou klenbou, opěráky při venkovních zdech a částečně i půda kostela. Konečnou podobu dostal po barokní přestavbě v letech 1838-41, západní průčelí pochází ze 17. století. Chrámová loď byla prodloužena o 10 metrů. Tím se spojila s původní hláskou, vysokou 51 metrů, která stávala samostatně před kostelem. Historická radnice se nedochovala, na jejím místě stojí od roku 1906 budova v romantizujícím slohu. Má sgrafitovou výzdobu (Jano Köhler), znázorňující události z historie města. Mariánský na náměstí je v pořadí druhým. Při výročí tisíce let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu byl v roce 1863 vztyčen nový sloup. Z původního se dochovala socha Piety, která je k vidění vedle kostela sv. Václava.
     Pokud jde o Předklášteří, to patří k přilehlé obci a dojdete k němu kolem muzea. Brána nebes patří mezi nejvýznamnější stavby na našem území. Navíc je tu pohřebena vdova po Přemyslu Otakaru I. i se svým synem Přemyslem, markrabětem moravským.
     Rozhledna Klucanina se nachází na stejnojmémném kopci. Je dominantou okolí (uvidíte ji hned při příjezdu vlakem) a je z ní krásný výhled. V dnešní době netradičně postavená rozhledna poskytuje ochranu před případným deštěm a nabízí krásný výhled do krajiny.