turistika.jpg, 78kB
Pomezní boudy

panIVO_7812.jpg, 227kB
Výlet do Horní Malé Úpy má tu výhodu, že se na úplném začátku ocitnete v nadmořské výšce něco málo nad 1000 metrů. A navíc se nacházíte v Krkonošském IVO_7852_small.jpg, 12kBnárodním parku (KRNAP), na hranicích České republiky s Polskem. Pokud se vydáte do Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN), měli byste vědět, že máte zaplatit "vstupné". To neplatí pro "modrou" cestu česko polského přátelství. Tou se můžete vydat zdarma, je to jedna z kratších verzí cesty na Sněžku.
     Mé kroky ale míří směrem ke Svobodě nad Úpou, "problém" kde zaplatit řešit nemusím. Po ránu je v Horní Malé Úpě pocitově, jako byste dorazili do nově vybudované osady na kolonizovaném Marsu. Asi se tu nikomu nechce brzo vstávat a nebo lidé dospávají vyčerpání z výletů po horách. A že je tu místy terén dost náročný, tím si můžete být jistí.
     Často je Horní Malá Úpa (část Malé Úpy), označována jako Pomezní boudy. Pravda je taková, že jsou její součástí. IVO_7837_small.jpg, 13kBJednou z bud je hostinec, nazvaný Pomezní bouda, který je tu otevřen již od roku 1870. Majitelem byl Hermann Blaschke. Byl známý tím, že dal na Sněžce postavit českou boudu, kterou pak prodal a peníze investoval právě do Pomezní boudy. V jednom období se bouda jmenovala Devětsil.
     Dlouhá léta tu vedla prusko rakouská hranice a do dnešní doby je tu hraniční přechod. Pro dnešní dobu je ale důležitý fakt, že si tu můžete svobodně vybrat, kam se vydáte. Dříve husté lesy se postupem času měnily na pastviny, svého času tu žil běžně například tetřev hlušec. Rostly tu i různé horské byliny a rostliny, ale ráz opuštěné krajiny je postupně vytlačoval. Louky se přestaly obhospodařovat, tráva se nespásala. Jednou z řady roslin, kterou to postihlo, je hořeček mnohotvarý český. V současnosti se objevuje v okolí pouze v počtu padesáti kusů.
     Těžba dřeva, které bylo potřeba pro doly v Kutné Hoře, vytvářela základy luk. Někteří dřevaři zdejší kraj dokonce IVO_7895_small.jpg, 14kBi osídlili. Ti původní tu žili až do období první světové války. Nakonec byly horské louky a též i vytěžené plochy vzniklé na stráních, využity k rekreaci. Co častěji se objevovaly sjezdovky s lyžařskými vleky...
Směrem k Rennerovým boudám můžete při cestě objevit na informačních cedulích "Pohádkové stezky" několik pohádek. Například Bednářská Jak se čert naučil smolit sudy, nebo Vyšívačská O kráse jara a čepci vápeníku. Jak tu strávíce své volno záleží na tom, jaký je cíl vašeho výletu. Mé kroky ale míří k Dolní Malé Úpě. Cestou potkávám jak jednotlivce, tak i party turistů, navštěvujících za účelem oběda či svačiny různé boudy. Toto slovo je tu myslím jedním z nejčastějších. Jsou malé, velké, krásné, ale i ve stavu, kdy by byla potřeba jejich celková údržba...