turistika.jpg, 78kB
Ostrov nad Ohří 1.

Stejně, jako tomu je v Hranicích na Moravě, tak je i Ostrov ve verzi nad Ohří napsán pouze na nádražní budově. Město, ležící 400 metrů nad mořem patřilo mezi královská města (1337). Původní ves byla založena kolem roku 1200. Z tohoto P2240447_small.jpg, 13 kBobdobí (1226) se ještě zachoval do dnešní doby hřbitovní kostel sv. Jakuba s románským portálem a gotickou klenbou chóru.
     Ostrov najdete na úpatí Krušných hor asi 10 kilometrů severovýchodně od Karlových Varů. V polovině padesátých let bylo vedle starého města postaveno nové. V tom objevíte poválečnou modernu, označovanou také jako "Socialistický realismus". Velké vydlážděné náměstí, budovy kolem něj, v čele místní "Dům kultury" je jeho názornou ukázkou, která nemá prakticky ve středu Evropy obdoby.
     Za městem pak můžete vidět soustavu rybníků, kam si mohou lidé z města zajít na procházku. Borecké rybníky zahrnují celkem 14 větších či menších vodních ploch. Největším rybníkem je Velký Borek.
     Starý Ostrov je rájem různých slohů. Sedm století budování je názornou ukázkou postupnéno vývoje. Zbytky románské architektury, gotika, renesance a baroko tu můžete vidět prakticky na jednom místě. Ranné baroko zde reprezenduje především Klášterní areál, budovaný v průběhu 17. a 18. století jehož součástí je i Pohřební kaple sv. Anny (rodové mauzoleum sasko-lauenburských vévodů a markrabat bádenských) patřící mezi první P2240523_small.JPG, 13 kBbarokní stavby na našem území.
     Místo pro stavbu kaple je v přímé ose k farnímu kostelu. Je myšleno jako protějšek zámecké zahrady jako ráje pozemského. Kaple tu stála dlouhou dobu osamocena, po vybudování kláštera musela být dodatečně navýšena. Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, piaristické gymnázium, kaple sv. Floriána a Einsiedelnská kaple, to jsou další stavby v tomto nádherném areálu, ke kterému patří ještě klášterní zahrada. Nově je tu postaveno i Ekoncentrum. V něm je "ubytováno" asi 200 zvířat.