turistika.jpg, 78kB
Opava

Statutární město Opava se nachází na soutoku řek Moravice a Opavy na severozápadě České republiky a to přibližně 50 kilometrů severozápadně od Ostravy. Leží na území Českého Slezska a nachází se při hranici s Polskem.
     Ještě dříve, nežli se podíváme do historie, musím napsat, že jsou v Opavě velmi P2560664_small.jpg, 20kBhezké parky. V nich můžete relaxovat a navíc objevovat zajímavé druhy dřevin. Smetanovy, Dvořákovy, Svobody, U Muzea, či Křížkovského sady nebo Minoritská zahrada mají co nabídnout v každém ročním období.
     Nejvíce mne tu oslovil břestovec západní (Celtis Occidentalis), který je původem z mírného pásma severní polokoule. Zaujme hned na první pohled. Jeho větve jsou rozrostlé nízko u země a jeho listy jsou podobné jilmovým. Jelikož jsou jeho větve dlouhé, vyrábělo se z nich hodně věcí. Například rybářské pruty, hole, vesla, kolářské výrobky a především biče. Což odpovídá jeho názvu, protože řecky se řekne bič keltis.
     V oblasti Opavy je doloženo osídlení již ve starší době kamenné. Jisté je, že P2560630_small.jpg, 12kBse během 12. století při řece Opavě začalo s budováním kupecké osady. Navíc tudy vedla Jantarová stezka (nyní si její část můžete projet či projít po stejnojmenné cyklostezce), která vedla z Jadranu k Baltu. Vůbec první písemná zmínka o Opavě pochází z roku 1195. Nikoho určitě nepřekvapí, že městská práva obdržela od Přemysla Otakara I. Přesný rok obdržení těchto práv nebyl nikdy zjištěn. Nejprve bylo město ochraňováno dřevěnou palisádou, později bylo vybudováno opevnění.
     To mělo tři vstupní brány (Jaktařská, Ratibořská a Hradecká). Jelikož byla Opava převážně evangelická, musela se část obyvatel po třicetileté válce vystěhovat. Nakonec došlo k tomu, že bylo Slezsko rozděleno mezi Prusko a Rakousko a stalo se sídlem Královského úřadu. Významným se stal pro město rok 1820, kdy byl poražen Napoleon. To se tu konal kongres, kterého se zúčastnili ruský, pruský král, rakouský císař, zástupci Anglie a P2540918_small.jpg, 12kBFrancie. Jednalo se tu především o budoucím uspořádání Evropy. Nakonec se stává v roce 1918 Opava součástí Československa. Za druhé světovými války město zabírá Německo, po skončení války (Opava patřila mezi nejvíce zničená města) je opět nedílnou součástí naší republiky.
     Při procházce městem se můžete podívat například na divadlo. Je to původně klasicistní budova (1804-05), která stojí na místě hřbitova a kostelíka sv. Michala. V letech 1882-83 byla ale radikálně přestavěna. Kostel sv. Vojtěcha byl gotický, v sedmdesátých letech 17. století jej dali jezuité přestavět do barokního slohu. V jeho interiéru se nacházejí fresky od F. G. Ecksteina. Zemský dům byl barokní jezuitskou kolejí, později byl adaptován pro Slezskou samosprávu (veřejný konvent) a též Zemský sněm s výborem. Slezské zemské muzeum je volně stojící neorenezanční objekt, který byl vybudován vídeňskými architekty…