turistika.jpg, 78kB
Nové Město
nad Metují

Na ostrohu, který je ze tří stran obtékán Metují, leží v Podorlické pahorkatině ve výšce 318 nad mořem městská památková rezervace. Jedno z našich nejpůvabnějších měst, založené s tvrzí v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. Do té doby tu byl městys Krčín. Po požáru roku 1526 jej však prodal Pernštejnům a ti jej přestavěli renesančně. Od té doby je Nové Město nad Metují klenotem renesanční architektury. K nejvýznamnějšímnmnm06_small.JPG, 7 kB majitelům patřili Albrecht z Valdštejna, Trčkové, Ditrichštejnové, Lamberkové a posledním významným rodem byli Bartoňové z Dobenína, kteří v současnosti zámek opět vlastní. Velké obdélníkové náměstí dodnes obklopují domy renesančního původu, zčásti upravené v 18. a 19. století. Po obvodu městského jádra se dochovaly hradby a hradební věž Zázvorka. Tvrz byla přestavěna na opevněný zámek s nárožními věžemi. Zámek pak byl později upraven renesančně a barokně. Dnešní podoba zámku i přilehlé francouzské a italské zahrady pochází z let 1909-15. Historie zámku a města samého jsou v podstatě nerozlučně spjaté.
      Proti zámku stojí pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice 1513-19, ke kterému byla přistavěna rolu 1530 mohutná 40 metrů vysoká věž. Na předměstí stojí bývalý klášterní kostel Narození Panny Marie s Loretánskou kaplí. Dále goticko-renesanční hřbitovní kostel Všech svatých (1580-82). Radnice, stojící na náměstí, má věž v průčelí, pochází z roku 1555. Po požárech byla přestavěna, získala barokní vzhled.
      Naproti zámku stojí i původní dělostřelecká bašta a socha Bedřicha Smetany. Ta stojí na místě bývalého panského pivovaru, zbořeného v roce 1934. V něm kdysi sládkoval František Smetana, otec Bedřicha. Sám skladatel zde v mládí pobýval. Zamiloval se tu do své sestřenice Luisy, pro kterou pak složil Luisinu polku.
      Na zámecké ohradní zdi jsou sochy trpaslíků od Matyáše Bernarda Brauna, které se původně nacházely v Kuksu, ale po velké povodni byly dopraveny sem. K zámku přilehlé zahradě se můžete projít krytým dřevěným přemostěním ve stylu lidové architektury moravsko-slovenského pomezí.