turistika.jpg, 78kB
Kadaň 1.

V podhůří Doupovských hor při řece Ohři, do které s zde vlévá Bystřický potok, bylo vybudováno město, které je v naší době vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Psáno dnešní terminologií se město nachází v severozápadní části České republiky a to v Ústeckém kraji. Leží v nadmořské výšce 227 metrů a je P2470810_small.JPG, 10 kBvzdáleno 7 kilometrů od Klášterce nad Ohří, 20 km od Chomutova a 40 km od Karlových Varů.
     Královské město (povýšeno králem Přemyslem Otakarem II.) vzniklo na místě původní tržní osady. Na výšině nad řekou Ohří vzniklo město se spletí uliček a rozlehlým náměstím. Je dokázáno, že bylo budováno na tomto místě již od svého prvopočátku. Pokud jde ale o nejstarší osídlení, to je lokalizováno kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele a je do dnešní doby městským předměstím. Původní přemyslovský hrad byl sídlem královského purkrabí, který byl správcem kadaňského kraje.
     Jisté je, že ve své době byla Kadaň velmi krásným a výstavným městem.Velký rozkvět města nastal za panování krále Karla IV., který městu udělil v roce 1366 úplnou samosprávu. Osobně zde byl dvakrát a to v letech 1367 a 1374.
     Protože byla města budována převážně jako dřevěná, bylo jen otázku času, kdy se objeví první velký požár. Ten v Kadani vznikl v roce 1362 a od té doby byl základem budování nových staveb převážně kámen. Byla vybudována nová radnice, obnovil se hrad, komenda jehonitů, P2470728_small.JPG, 11 kBpřebudovalo se velké množství městských domů a bylo zesíleno opevnění města. Jisté ale je, že se některé stavební prvky a půdorysy dochovaly až do dnešní doby.
     Pokud jde o známé osobnosti města, v roce 1419 zemřel královský hodinář Mikuláš z Kadaně, který v roce 1410 sestrojil slavný Staroměstský orloj v Praze.
     Město muselo být několikrát obnovováno, v roce 1421 bylo dobyto husity, nedlouho potom křižáky, aby o sedm let později znovu vyhořelo. A tak se město začalo obnovovat a to ve stylu pozdní gotiky. Opevnění se zdokonalilo, vybudovala se i ochrana Špitálního a Sedleckého předměstí, vznikly nové bašty, věžičky a střílny. Na západní straně města vzniká františkánský klášter (1473) s pozdně gotickým kostelem.
     Klášter byl postaven u Svatého vrchu, který se do té doby jmenoval Strážiště. Na kopci, který byl osázen lesním porostem se v současné době nachází rozhledna. Rozlehlá stavba kláštera vznikla díky Janu Hasištejskému z Lobkovic. Podařilo se mu být padesát let hejtmanem Kadaně a je ve františkánském klášteře pohřben.
     Za vlády Rudolfa II. získává město do svého majetku i hrad.