turistika.jpg, 78kB
Jilemnice

Toto krásné město a letovisko najdete v podhůří západní části Krkonoš. Jilemnice byla založena ve 13. století. První zmínka pochází z roku 1356 v souvislosti s odváděním papežských desátků (patřila ke zboží štěpanického hradu). Roku 1492 byla rozdělena na horní dolní část, aby pak byla sloučena roku 1701 Detail s empírové kašny na náměstía to z důvodu, že panství Jilemnice, Horní Branná a Štěpanice získal hrabě Bonaventura z Harrachů. Pokud jde o další dějiny města - je to myslím tradice, požáry v letech 1634 a 1643...bylo vypáleno Švédy (1646), kteří vyplenili i blízké okolí. Další požáry pak přišly v letech 1788, 1803 a 1838. Požárům padla za oběť srubová stavení se všemi historickými a listinnými památkami. Jediný dům mající podsíň paradoxně nevyhořel, ale byl zbourán v 60. letech minulého století... Časem se tedy změnil celkový ráz města (domy a kostely byly povětšině dřevěné) - který snad jen zčásti připomíná podloubí v radnici.
     Historické památky města najdete především na náměstí a jeho blízkém okolí. Uprostřed stojí empírová kašna (1836) s barokním sousoším z Braunovy dílny (1710-23) s Kalvárií z roku 1799. Celému náměstí vévodí raně klasicistní radnice (1789), přestavěna empírově. Jeho věž má empírovou arkádu, v průčelí budovy je 7 arkád křížově sklenutého podloubí. V severní části města pak najdete renesanční zámek (1895) s anglickým parkem, v kterém jsou chráněné stromy a přírodní divadlo. Před zámkem stojí pamětní deska jilemnického rodáka Františka Pošepného. V zámek samotný je pojat jako Krkonošské muzeum.
      Kousek pod zámkem stojí barokní kostel sv. Vavřince (1729-36). Uvnitř je oltářní obraz umučení světce z roku 1784. Před kostelem stojí sochy sv. Václava, Jana Nepomuckého a Barbory. Nedaleko kostela najdete pozoruhodnou Zvědavou uličku na Novém městě. Můžete si tu prohlédnout zachovalé přízemní roubené přízemní chalupy jilemnického typu. Když se řekne Jilemnice - každý by si měl vzpomenout na to, že sem někdy kolem roku 1890 přivezli Harrachové pro své dělníky z Norska první lyže, což časem znamenalo, že se město stalo kolébkou lyžování a jedním ze zakladatelů Svazu lyžařů v Království českém.