turistika.jpg, 78kB
Jemniště

Nedaleko Benešova směrem na Vlašim vystavěl v letech 1717-25 na popud Františka Trautmannsdorfa proslulý pražský architekt F. M. Kaňka honosný barokní zámek Jemniště. Jedná se o osově souměrnou stavbu mající tvar písmene H. Navíc navazují na hlavní budovu i hospodářské budovy. Takže celý areál vypadá velmi26jemniste_small.JPG, 10 kB uspořádaně. K zámku se dostanete po silnici, kterou lemuje lipová alej a navíc je i namířena přímo na osu jednopatrové hlavní budovy.
      Srdcem celého zámku býval patrový hudební a taneční sál v západním křídle, kde zaznívala svého času česká barokní hudba F. V. Míči. Aby byl celý areál souměrný, musela být na jedné straně vystavěna "imitace" kaple. Celý areál tvoří 7 budov s velkým nádvořím na západě a na východě dotváří hezký dojem Francouzská zahrada. V té najdete soustavu tří rybníků, které tvořily jakousi "obranu". Dnes je na nich vodní ptactvo, které dotváří pohodu celého areálu. Uprostřed parku najdete i voliéru s papoušky a po cestách i trávníku se prochází pávice se třemi mláďaty. Je tu opravdu hezké a romantické prostředí. Zámek si můžete projít i uvnitř, pokud ovšem zaplatíte vstupné. Celkový dojem z tohoto krásného zámku je, že se člověk alespoň na chvíli může vrátit do období českého baroka. Dokonce bych řekl, že dokonalá osová souměrnost v člověku vyvolá zvláštní pocit.