turistika.jpg, 78kB
Dobruška

První písemná zmínka je z roku 1320 - kdy město získává město právo varečné a je osvobozeno od robotní povinnosti (Mutinovo privilegium). Původní tržní osada Leštno bylo přejmenováno na Dobrušku. Největší slávy dosáhlo město od konce 15. století až do začátku století 17tého.
     Koncem 18. století tu bylo významné středisko obrozeneckých buditelů, kteří se scházeli u kupce F. L. Heka. Jistě znáte literární dílo A. Jiráska - F. L. Věk. Pomník F. L. Věka od J. Adámka byl na náměstí odhalen 30. září 1962. Dobruška je známá také tím, že tu byl již 5. října 1918 vyhlášen rozpad Rakousko-Uherska.
     Město bylo postiženo mnoha požáry například v letech 1565, 1702... V roce 1806 vyhořelo 269 domů, kostel se zvonicí, děkanství, špitál, obě školy, radnice s věží, pivovar, sladovna, masné krámy, 69 stodol, 5 židovských domů a synagóga. O šedesát let později tu znovu hořelo...tentokrát vyhořelo celé náměstí.
     Nejnápadnější stavbou na náměstí i celé Dobrušky je určitě renesanční radnice z 2. poloviny 16. století. Má hranolovitou 45 vysokou, v letním období přístupnou věž (nechtělo by zvážit, zda by nemohla být otevřena po celý rok?). Věž má arkádový ochoz a je z ní krásný výhled na Orlické hory. Další dominantou náměstí je Mariánský sloup (s Pannou Marií) se sochami světců (sv. Františka, Jana Nepomuckého, Floriána a Václava) pocházející z let 1733-36. Kousek nad náměstím pak stojí původně gotický kostel P. Marie připomínaný již roku 1350. Po požáru roku 1806 byl barokně přestavěn a zasvěcen sv. Václavu. Raně barokní zvonice před kostelem je z roku 1693. Kousek od náměstí (za bývalou Novoměstskou branou můžete navštívit zděný přízemní domek, v němž se narodil F. L. Věk.