turistika.jpg, 78kB
Březová
nad Svitavou

Březová nad Svitavou je zmiňována jako obec při obchodní cestě ze Svitav (ty jsou přibližně 15 kilometrů severně) do Brna (to se nachází 50 kilometrů jižně) ve 13. století. Řeka Svitava zde tvoří hranici mezi Čechy a Moravou. Původně obec vznikla kolem roku 1300 jako majetek biskupů v Olomouci. Na město byla povýšena králem Vladislavem II. v roce 1497.
     Původně románský kostelík byl barokně upraven ( (1725), stal se Farním kostelem sv. Bartoloměje. Z historických staveb zůstaly ve městě pouze renesanční domy (z konce 16. století) na náměstí.
     Březová nad Svitavou leží na levém břehu řeky Svitavy. V současné době ji protíná důležitá silnice spojující Čechy s Moravou, je tu velmi hustý provoz. Zdejší oblast je P2370433_small.jpg, 13 kBsoučástí mohutné podzemní vodní pánve, která sahá od Ústí nad Orlicí přes Svitavy až po Letovice. Díky této vodní pánvi může být zásobováno Brno velmi kvalitní pitnou vodou.
     Vlakové nádraží se nachází na trati Česká Třebová – Brno, která je součástí koridoru Berlín – Vídeň. Od nádraží se můžete vydat na procházku po okolí. Naučná stezka údolím řeky Svitavy tu má jedno ze zastavení. Nebo se můžete vydat podél hlavní silnice na náměstí.
     Naučná stezka je dlouhá asi 8 kilometrů a je osazena 13ti informačními tabulemi. Končí na vlakové zastávce Dlouhá. Pokud se vydáte podél hlavní silnice do centra, můžete se cestou podívat na filiální kostelík 14. svatých pomocníků (1710) a prohlédnout si náměstí, na jehož začátku stojí rokokový kamenný kříž.
     V parčíku konci Moravského náměstí stojí sousoší sv. Jana Nepomuckého a to na místě, kde kdysi stával od roku 1732 pranýř. Za farním kostelem sv. Bartoloměje se již směřujeme k cíli dnešního výletu, Dobře ukryté rozhledně Járy Cimrmana. Než ale vystoupáme cestou k rozhledně, objevíme za železničním mostem Lesní lanový park. Ten je určen pro děti i pro dospělé. Můžete si zde vyzkoušet své fyzické schopnosti a trochu si protáhnou "kostru".
     Lanový park zde byl vystavěn v místech, kde kdysi Jára Cimrman dostal prostřednictvím poštovního holuba zprávu, že mu jeho tragickyP2370528_small.jpg, 11 kB zesnulý kamarád odkázal větší množství dřeva a k tomu vagón lan... Když Cimrman přemýšlel co s tím, napadla ho myšlenka lanového centra. Vagón by se mohl být využit jako vyhlídková plošina rozhledny s tím, že by kovová kola nechal přetavit na ocelové pruty, propojující jednotlivá patra rozhledny. Myšlenka se sice za jeho života nerealizovala, protože potřeboval peníze pro své výzkumy a cestování... Jeho plány se realizovaly (nákresy byly ukryty v hlavolamu "Trubka v peci", jehož je autorem) až o století později...
     Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana byla postavena v roce 2007 (slavnostně otevřena za přítomností cimrmalologů dne 17. června) na hřebenu kopcovitého terénu. Je umístěna na katastrálním území obce Česká Dlouhá. Dvacet metrů vysoká, volně přístupná rozhledna je vystavěna převážně z dřevěného materiálu. Vyhlídková plošina s omezeným výhledem se nachází ve výšce 15 metrů. Stojí v nadmořské výšce 476 metrů na vrcholu zalesněné stráně, za níž se nachání pole a volná krajina.