turistika.jpg, 78kB
Anenský vrch

P1450919pan_07.jpg, 14 kB
Z Pěticestí (1004 m) se vydáme po Jiráskově cestě směrem ke Komářímu vrchu. Tak se totiž jmenuje rezervace ve východní části Orlických hor. Tvoří ji zbytek přirozeného porostu zakrslé horské bučiny s přechodem na subalpinské smrčiny. Horská kleč, která je tu také k vidění není ale původní.
     Dostaneme se až na Mezivrší, kde se nachází rozcestník. Na něm zjistíte, že se po zeleně značené turistické trase můžete dostat do 25 kilometrů vzdáleného Rychnova nad Kněžnou. Několik desítek metrů od rozcestníkuP1450843_small.JPG, 9 kB mimo značenou cestu stojí samostatný pěchotní srub. Odtud je zajímavý výhled. To se už pomalu dostáváme k rozcestníku u odbočky U Anenského vrchu.
     Anenský vrch (991 m) míval na svém vrcholku až do roku 1937 kapli sv. Anny. Byla postavena roku 1766 hajným Johanem Kastnerem z Horní Rokytnice.
     Rekonstrukci a úpravy prodělala díky hraběnce Ernestině von Nostitz-Rieneck. Vedle kaple stával kamenný kříž a socha sv. Marie. Přišel ale rok 1937. Začala výstavba linie opevnění. Kaple byla rozebrána a sestavena ve vsi Hadinec (vzdálené odsud asi dva kilometry). Před první světovou válkou tu stávala rozhledna, byla celodřevěná. Podle dochovalých fotografií lze usuzovat, že tu byla později postavena ještě rozhledna vyšší. Ale dřevěné rozhledny nemívají dlouhou životnost. Od roku 2010 zde ale stojí kovová rozhledna, takže se nyní dostanete až do nadmořské výšky nad 1 000 metrů. Pří tomto výletu tu ještě ale nebyla.P1450886_small.JPG, 13 kB
     Po prohlídce vrcholu se vracím k rozcestníku, kde se "rozloučím" s Jiráskovou cestou, která pokračuje k betonové pevnosti Hanička. Pokud byste chtěli projít Jiráskovu cestu až do konce, došli byste do Litomyšle. My ale odbočíme na zeleně značenou cestu, vedoucí do Horní Rokytnice a Rokytnice v Orlických horách. To už budeme až do cíle dnešního výletu scházet z kopců. U závory kde začíná zákaz vjezdu cyklistů se ještě otáčím směrem k Anenskému vrchu. Bunkr je vidět a cesta klesá k Plachtě. Po vyjítí z lesa jsou k vidění první stavení. U statku v Horní Rokytnici stojí památná mohutná lípa.
     Nyní musíme jít asi kilometr po asfaltové silnici a u rozcestníku odbočit na Rokytnici v Orlických horách. Dá se odstud dojít i do Neratova. Tam je dlouhodobě opravován kostel, v poslední době byly vyrobeny i nové "báně". Mají tam i poštovnu (další je například na vrcholu Sněžky).
     Přes pastviny dojdeme kolem vodárny, ze které je hezký výhled na město, až do centra. Před tím se ale můžeme kochat hezkými průhledy na část Orlických hor.