turistika.jpg, 78kB
Žireč

Stručná historie obce Žireč a Domova sv. Josefa

            v 11. století dvůr pražských biskupů
1438    první doklad o obci
1448    první známý držitel vsi Budiš ze Žirče
1482    přebírá ves Jan Kordule ze Sloupa - první zmínka o vsi
1581    polovina žirečské tvrze se zřítila do Labe
           tvrz byla renesančně rozšířena Adamem Zilvarem z Pilníkova
1622
    ve vlastnictví Trčků - Marie Magdalena Trčková
1635
    Ferdinand II. daruje tvrz vídeňským jezuitům od sv. Anny
1636
    alianční znak vsazený na jihozápadním nároží
1652
    příchod jezuitů do Žirče
1669
    na základě stávající tvrze vybudována rezidence s dočasně
           umístěným noviciátem
1668
    Žireč získává městská práva
1703
    dokončení vybavení a pravděpodobně vysvěcení kostela
1773
    zrušení jezuitského řádu
           majetek přechází na Vídeňský studijní fond
1825   požár kostela sv. Anny a rezidence, celé dominium koupil
           Martin Wagner
1906
    novobarokní úprava fasád
1938
    Domov sv. Josefa - sestry řeholní instituce
           Nejsvatější svátosti
1960
    převedeno do vlastnictví státu - Domov důchodců
1995
    objekt vrácen řeholní instituci - zůstává Domovem důchodců
2001
    objekt darovaly Sestry Hospici Anežky České - sídlícímu
           v Červeném Kostelci, vzniká Domov sv. Josefa