turistika.jpg, 78kB
Vysoké Chvojno
arboretum

Vážený návštěvníku,
vítáme Vás v areálu Arboreta Vysoké Chvojno, který dnes spravuje na základě nájemní smlouvy Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Arboretum je v současné době v majetku 16ti měst a obcí místního regionu a prošlo velmi zajímavou historií.
     První zmínky o majetku kolem Vysokého Chvojna pocházejí z 12. století a zmiňují se o tvrzi ve Vysokém Liliovník tulipánokvětýChvojně, kde kolem roku 1139 přebýval kníže Soběslav. Posléze majetek měnil držitele, přičemž v jisté době patřil i známému politikovi feudalismu Arnoštu z Pardubic.
     Nejdelší držení majetku zaznamenali Šternberkové, kteří jej prodali v roce 1580 králi českému a císaři římskému Maxmiliánu II. Dne 15. 6. 1884 koupil tzv. "Dašický velkostatek", jehož součástí byl i prostor současného arboreta markrabě Alexandr Pallavicini c.k. komoří, lesní rada čestný rytíř německého řádu říšského. Přikoupil další pozemky a začal s pracemi kolem založení zámeckého parku a stavbou zámku pro svého syna Karla. Ten však zahynul při lovu na lišku a proto se ze zamýšlených záměrů uskutečnila pouze výsadba arboreta - zámeckého parku.
     Plán na výsadbu uskutečnil v anglickém slohu Adolf Laufke Sandter pozdější lesmistr celého panství. Sadbu pro výsadbu sháněl po všech světadílech severní polokoule a "zalesňovací" práce byly provedeny v letech 1886-1889.
 
Toto zajímavé povídání si můžete přečíst u vchodu do Arboreta, pokračování si pak přečíst v druhém dílu o tomto hezkém místě.