turistika.jpg, 78kB
Slavkov u Brna

Město vzniklo na křižovatce kupeckých stezek směřujících od Brna na Bučovice, Hodonín a Vyškov. Nachází se asi 20 kilometrů východně od Brna. První zmínky sice pocházejí z roku 1237 - ale to se ještě jmenovalo toto místo Novosedlice. ObecslavkovubrnaP1040629_small.JPG, 10 kB patřila od poloviny 13 až do roku 1442 řádu německých rytířů. Z německé verze Neusterlitz se nakonec vyvinul název poněmčeného města, který je známý především díky napoleonským válkám o celém světě - Austerlitz, Slavkov u Brna. Historické jádro města bylo roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou.
     Ve Slavkově se nachází jeden umělecky nejhodnotnějších zámků na Moravě vůbec. Jak město, tak především jeho zámek zná díky datu 2. prosince 1805 (bitva tří císařů) prakticky celý svět. Den poté a ještě tři další dny následující byl dokonce císař hostem zámku. A dne 6. prosince bylo v prostorách zámku dokonce podepsáno příměří. Celou bitvu popsal podrobně ve své knížce Vojna a mír L. N. Tolstoj.
     Stavbu zámku zahájil na konci 17. století Dominik Ondřej Kounic podle návrhu architekta D. Martinelliho z Luccy. Ale ještě před první polovinou 18. století zdokonalil záměr stavitel V. Petruzzi...jeho záměr zase I. Vylmagginim. A tak závěrečné práce probíhaly až za Václava AntonínaslavkovubrnaP1040641_small.JPG, 6 kB Kounice (kancléře Marie Terezie). V podstatě by se dalo napsat, že byl Slavkov dokončen roku 1767. Záměr majitele typicky francouzského řešení byl koncem 19. století sice změněn na anglický - ale důležité je, že hlavní osa byla nezměněna. Pokud jde o park - po rekonstrukci v druhé polovině 20. století se vrátila jeho image barokní podoba záměru z roku 1774. Zdobí jej sedmačtyřicet plastik - převážně postav z antické mytologie.
     Za zmínku určitě ještě stojí nedaleko zámku stojící Chrám Vzkříšení Páně, postavený v letech 1786-89. Původně měl mít dvě věže, ale podloží mu to nedovolilo. Jeho zvláštností jsou tři kazatelny, protože původně měl chrám sloužit více církvím.