turistika.jpg, 78kB
Riegrova stezka

Turistická, červeně značená cesta podél pravého břehu ze Železného Brodu do Semil je nazvána podle semilského rodáka JUDr. Františka Riegra. Byl to význačný politik a vedoucí staročeské strany. Stezka byla slavnostně otevřena pro veřejnost 20. října 1909 a byla vybudována převážně nákladem Klubu českých turistů. Je krajinnou a turistickou perlou Horního Podjizeří. Já prošel její část opačným směrem, tedy od Spálova, a došel až k vlakovému nádraží v Semilech.
     Stezka se již od počátku setkala s velkým ohlasem, v roce 1925 byla na stezce ještě dobudována studánka Antala Staška s dobrou pramenitou vodou. Původní stezka se ale nedochovala v té podobě, jak ji můžete projít dnes. Mezi lety 1922-26 byla totiž ve Spálově vybudována vodní elektrárna a ta je až do dnešních dní funkční. Jedná se navíc o technickou raritu. Poblíž ní byla v roce 1929 vybudována i Crhova turistická chata - která se dnes jmenuje Hotel Pod Spálovem a můžete se v něm za solidní peníz ubytovat. Já se tu alespoň nasvačil a pak jsem vyrazil podle informačních tabulí vstříc Semilům.
     A tak jsem si vlastně nechal to nejlepší nakonec, protože visutá galerie, dlouhá 77 metrů a vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky - je uměle vytvořena, je vlastně takovou vstupní a výstupní branou na Riegrovu a z Riegrovy stezky. Zajímavostí tohoto místa je, že bylo v původních projektech o mnoho užší, ale při povodních se tu hromadilo dřevo. A tak dal továrník Smitt soutěsku rozšířit na dnešních 15-20 metrů.
     Vraťme se ale ještě zpět do Spálova, hydroelektrárna je totiž netradiční stavbou. Vodu na turbínu totiž přivádí kilometr a 300 metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále. Co vás určitě ještě zaujme cestou od hydroelektrárny - než dojdete na galerii, je uměle ve skále vytvořený 12ti metrový tunel. Cestou projdete kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí...
     Většinou je Riegrova stezka popisována jako výlet ze Semil, ale já úmyslně vybral opačný směr. Hlavní důvod byl ten, že cesta vlakem ze Semil do Železného Brodu s přesedáním pak na Spálov - je něco kouzelného. Myslím, že to nemá v naší republice obdoby. Však také vybudování trasy Pardubice-Liberec v tomto úseku stálo velké úsilí. Na trase do Železného Brodu, vzdáleného 6 kilometrů - muselo být ve skále vybudováno celkem 5 tunelů. Svého času to bylo neuvěřitelné dílo, které dodnes nutí k obdivu.
     Když bych tento výlet obrazně "podtrhl a sečetl", tento výlet je myslím pro každého nezapomenutelným zážitkem. Ať už jste jakéhokoliv věku či pohlaví. Jde se "cestou necestou" a i když se jedná o náročnější terén, výsledný dojem z výletu je více jak kladný. Přijeďte se určitě podívat, kdo neprošel Riegrovou stezkou, ten není správný turista!