turistika.jpg, 78kB
Příbram

Věřte, nevěřte - městu, ležícímu na řece Litavce v Příbramské pahorkatině na úpatí Brd, zadala polohu sama kněžna Libuše. Na její popud její švagr, kníže Nezamysl Příjbral, zadal vykopat základy, ve kterých nalezl stříbrné ložisko. Na počest knížete se pak tomuto místu začalo říkat Příbram.
     Vycházejme ale z písemných záznamů a podle nich je zde zmiňována osada v 13. století. V roce 1216 koupil zdejší dvorec pražský biskup Ondřej II. Městečko bylo povýšeno za vlády Jana Lucemburského za město. Za vlády Václava II. (1289) bylo město vypáleno, ale pak už prosperita Příbrami neuvěřitelně, díky těžbě stříbra a olova rostla. Město se začalo opevňovat hradbou, vznikl v něm hrad a špitál s kostelem. Za husitských válek bylo město několikrát vydrancováno katolickou stranou. Potom Příbram často měnila své majitele...město bylo ale stále bohaté, díky kvalitní těžbě. Většina výdělku ale odcházela mimo město.
      V 15. století obdržela Příbram znak a další výsady. To už začala těžba skomírat a i přes povýšení města na horní královské se až do konce 18. století začíná město pomalu upadat. Oživení těžby přichází po roce 1772 - kdy do města přichází J. A. Alis. Ten zakládá první hlubokou jámu (Vojtěšský důl), známý především tím, že se v něm roku 1875 jako prvnímu, podařilo na světě dosáhnout hloubky jednoho kilometru. Takovéto rekordy měly ale i své nevýhody...protože roku 1892 došlo v Mariánském dole k dalšímu světovému rekordu. Tento byl ale velmi smutný, při požáru v něm přišlo o život 319 horníků. Časem se ale těžba nevyplácela, částečné oživení znamenala po roce 1948 těžba uranu.
     Pokud jde o Příbramské památky, nejznámější je díky v polovině 17. století jezuity založené z počátku malé kapličce - Svatá Hora. Vede k ní z města 400 metrů dlouhé, kryté zděné schodiště. Další významnou památkou gotický farní kostel, přestavěný barokně v rce 1795. Zámek pražských arcibiskupů byl roku 1847 přestavěn na hornickou školu. V místní části Březové hory je k vidění Hornické muzeum. Zde také můžete sestoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem.