turistika.jpg, 78kB
Kuks
u zámku 2.

Na tomto krásném místě, které bylo svého času dosahovalo slávy jako Karlovy Vary - stával ještě na počátku minulého století zámek. Lázně, které vznikly díky 3 léčivým pramenům měly i různý název. Gustník, Gradlitzer Bad či Kukusbad. Slávu tomuto místu "vtisknul" majitel nedalekého Choustníkova Hradiště - Franz Anton Sporck (1663-1738). Ke stavbě areálu si hrabě Špork vybral stavitele s Itálie - G. B. Alliprandiho. Název Kuks vznikl podle staré hornické míry - která se nazývala kux.
     Nejprve stávala na místě, kde roku 1710 vznikl dvoupatrový zámek - lázeňská budova rezidence. Po stavbě zámku zde sídlila Šporkova rodina a pod zámkem vedlo schodiště, které se dochovalo dodnes - stékala voda z minerálních pramenů do bazénu, ze kterého pak vytékala do Labe. Na opačném břehu pak vznikl obrovský areál, který měl být prostředím, kde by se zabavovali hosté. Například závodiště, které lemovaly sochy 40ti trpaslíků. Ty můžete ještě dnes vidět v Novém Městě nad Metují.
     Výzdobu celého areálu dostal "na starost" Matyáš Bernard Braun a zapsal tak tomuto místu světový ráz. V rozsáhlých lesích se tu konaly četné hony, do Kuksu jezdilo mnoho význačných osobností. Osud tomu chtěl, že za Šporkova života lázně vzkvétaly do nevídané slávy, ale po jeho smrti roku 1738 začal pomalý úpadek. Rok 1740 znamenal konec myšlenky, aby bylo toto místo konkurentem Karlovým Varům. Přišla velká povodeň a minerální prameny se ve většině zeslabily do té míry, že už se tu lázně nedaly "udržet". Asi by se říšský hrabě, majitele panství, člověk posedlý poznáním, zakladatel Řádu sv. Huberta a velmi svérázný František A. Špork divil. Ale to už je jen na bázi čisté teorie...