turistika.jpg, 78kB
Klenová

Pravděpodobně nejstarší hrad na našem území je zmiňován již k roku 1287. Stojí na vrcholu Klenová u Janovic nad Úhlavou. V jeho počátcích tu sídlil přísedící zemského soudu Miloslav. Pak nastalo období vlády Příbíka a následně jeho syna. V období husitství se stává významným válečníkem. K roku 1450 dává své sídlo moderně a uníkátně P2410960_small.jpg, 17kBopevnil.
     Posledním z pánů z Klenové se stává Jan. Ten své sídlo v roce 1525 prodává... Nejznámějšími majiteli se stávají Harantové z Polžic a Bezdružic. Dávají zde vybudovat purkrabství.
     S největší pravděpodobností se na Klenové v roce 1564 narodil diplomat, dvořan a také hudební skladatel Kryštov Harant. Od dvanácti let byl po osm let vychováván v Innsbrucku. Uměl několik řečí. Ke konci století se vydal se svým švagrem, Heřmanem Černínem z Chudenic na poznávací cestu do Egypta. Než se tam ale dostali, procestovali značnou část území od Bavorska až po Jeruzalém. Při této příležitosti vydává roku 1608 cestopis s vlastními kresbami. Za své rodové sídlo si zvolil hrad Pecku. Jeho život byl ukončen v červnu 1621 na Staroměstském náměstí. Jeho manželku, nyní vdovu (měli spolu pět dětí) si bere po čase za P2410876_small.jpg, 17kBmanželku Heřman Černín...
     Dalšími rody na Klenové byly Martinicové, Morzinové, Bredové, ale většinou se o hrad nestarali. Tím pádem byl již zakrátko označován jako pustý a aby toho nebylo málo, začal se tu těžit kámen.
     Posledním majitelem se stal a až do roku 1945 rod Stadionovů. Hrabě Eduard Stadion z Thannhausenu v podstatě hrad zachránil. Zakoupil jako ruiny, dal jej upravit, nechal vybudovat vyhlídky na Šumavu...na druhou stranu se ale velmi zadlužil.
     Po roce 1945 patří hrad státu. Naštěstí v šedesátých letech se tu usídlila galerie výtvarného umění. Po roce 1989 pak odkázala majitelka malířka Vilma Vrbobá-Kotrtová veškerý svůj majetek Obrázárně. Dnes je hrad spravován Galerií Klatovy - Klenová a k jeho areálu patří žéž sýpka, statek, kaple sv. Felixe a vila.
     V poslední době zde byla restaurována kaple rodiny Stadionů na Klenové, která se nachází nad druhou hradní branou. Vznikla v odbobí přestavby zámku a je zajímavá tím, že ji nezasáhla žádná větší úprava. Tím pádem ji můžete objevit ve stejném stavu, jak vypadala ještě za života pana hraběte. V dřívějších letech sloužila jako místnost pro strážného brány.