turistika.jpg, 78kB
Dvůr Králové n/L
výročí založení

Město, ležící v Krkonošském podhůří - zažívá v roce 2005 velkou slávu. Je tomu právě 735 let, co vznikla o tomto věnném městě první písemná zmínka. A aby toho nebylo málo, je tu i další výročí - 605. Výročí se týká ustanovení Dvora Králové nad Labem věnným městem. V rámci obou těchto výročí byla ještě navíc v pátek 9. září slavnostně na náměstí znovuodhalena socha Záboje.
     Ta stála po několik desítek let "opuštěná" v parku na starém Židovském hřbitově. Za finančního příspěvku Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památkových zón a grantového programu na podporu péče o nemovité a movité památky se tak za finanční částku zhruba 2 000 000 Kč vrátila socha i s kašnou na své původní místo.
     V sobotu 10. září byla uskutečněna velká sláva - kulturněhistorická slavnost "Den královny Žofie". Tato královna - druhá žena Václava IV. obdržela věnem právě toto krásné město. Zasadila se o potvrzení městských práv a dala dobudovat kostel sv. Jana Křtitele. Jako jedna z mála dokázala předpovědět husitské války a zajímavostí určitě je, že se město roku 1421 bez boje vzdalo právě husitům. Žofie Bavorská zemřela ve věku 49 let, její sláva v očích obyvatel města ale bude věčná...
     Slavnost byla rozdělena na několik částí a zahájil ji královský rychtář. Zaplněné náměstí mohlo obdivovat práci různých dobových řemeslníků a u některých stanovišť si dokonce vyzkoušet i svou zručnost. Hrnčíř, kovář, přadlena, sedlář, výrobkyně drobných šperků, košíkářka, šmejdíř...toto všechno protkané dobovými "figurkami" sokolníků, kata, rytířů, zbrojnošů, trubačů, praporečníků, bubeníků a místních obyvatel. Děti si mohly vyzkoušet rytířské kuželky, dobývání hradu středověkým katapultem či házením věnečků na cíl. Do toho všeho přijela na náměstí královna Žofie s doprovodem, aby slavnostně přebrala klíč od městských bran a pozdravila všechny obyvatele města.
     Celý den probíhala navíc různá středověká představení...dobové tanečnice, fakírská vystoupení, muzicírování, rustikální tance, kejklířské vystoupení a u Hankova domu dokonce rytířské turnaje na koních. Tam mohli lidé shlédnout náročnost těchto soubojů, sestávajících s několika disciplín - kvintáty, hodu oštěpem na pomyslného kance, sbíráním kroužků, vyrážením ze sedla a nakonec i soubojem muže proti muži mečem. Vítěz celého turnaje obdržel chválu a pozdravení od samotné princezny. Lidé odcházeli večer plni dojmů a hezkých zážitků a celý den ještě korunoval krátký, ale efektní ohňostroj.