turistika.jpg, 78kB
Bozkov

Bozkov je známý především díky nejrozsáhlejším krasovým dutinám na východě Čech (ty najdete na okraji městyse). Nachází se v Železnobrodské pahorkatině v povodí řek Kamenice a Vošmendy - asi 6 kilometrů severně od Semil. Je připomínáno již od roku 1352 a jeho dominantou je raně barokní kostel Navštívení P. Marie z let 1690-93. Jednolodní kostel s hranolovitou věží byl obnoven v letech 1893-95 a nachází se v něm soška dřevěné gotické Madony z roku 1765 a především cenná řezbářská výzdoba od bratrů Jelínků z Kosmonos. Ta byla provedena v letech 1754-57.
     K oltáři zdejšího kostela se traduje pověst, že v jeho místě vznikl pramen léčivé vody, která v současné době vyvěrá u nedalekébozkovP1120075_small.jpg, 9 kB kaple. Po třicetileté válce sem začaly putovat davy lidí, jdoucí ke zdejší madoně a díky pověsti se začalo tradovat, že má zdejší voda zázračné účinky. V průběhu roku 1857, kdy bylo velmi suché léto sem chodili lidé z okolí pro vodu a odebírali ji doslova ve dne a v noci. V roce 1900 pak obec vybudovala nad pramenem kapli, která se dochovala prakticky ve stejné podobě až dodnes.
     V Bozkově má svou tradici i školní výuka. První začala v roce 1749, to se učitelem stal pan Josef Jezdínský z Jilemnice. Nejprve se učilo "po domech" - až roku 1773 zakoupila obec napůl s farářem Václavem Duškem chalupu. A škola je tu až do současné doby - ta původní ale stávala více ke středu návsi.
     Ještě několik faktů ke zdejšímu kostelu. Původně stával na jeho místě ve 14. století kostel jiný a v polovině století 16tého asi 20 metrů vystavěn kostelík dřevěný, roubený. S toho si ale udělali za války Švédové kasárny a všechny církevní věci spálili. To už tu ale nebyla socha P. Marie - která byla zavčas odvezena na zámek Hrubý Rohozec. Dne 23. září 1690 byl z podnětu vrchnosti - Marie Polyxeny, hraběnky Des Fours, rozené Schönfeld položen a posvěcen základní kámen dnešního kostela. Svého času sem za již roku 1663 navrácenou sochou P. Marie chodilo o poutích až neuvěřitelných 7 000 lidí. Věž kostela, která je vysoká 49 metrů a jsou v ní 3 zvony (jeden původní má na sobě reliéf zdejší Madony) je po rekonstrukci zpřístupněna jako rozhledna.