banner_zoo.gif, 82 kB
Terezín
Popud k založení tohoto pevnostního města dala prusko-rakouská bitva u Lovosic roku 1756. Hlavním účelem pevnosti bylo zamezení útoku na Prahu ze severního směru. Město patří k našim nejmladším městským celkům a bylo vyhlášeno 29. července 1992 Městskou památkovou rezervací. Nachází se v nadmořské výšce 150 metrů asi 13 kilometrů jižně od Litoměřic. Císař Josef II. jen na počest své matky nazval Terezín. Stavba města začala v roce 1780.
     V katastru obcí Německé Kopisty a Trávčice byl dne 6. října 1780 byl za přítomnosti samotného císaře položen základní kámen. Již 9. prosince 1782 obdržel Terezín statut svobodného královského města (po tomto roce se sem mohli stěhovat již i civilní obyvatelé). a o osm let později již byla pevnost schopná obrany. Konečná podoba města ale nastala až v třicátých letech 19. století.
     Střed města tvoří pravidelná pravoúhlá uliční síť končící na centrálním obrovském náměstí, na kterém je park a kostel. Na náměstí se konaly slavnostní promenády a slavnostní přehlídky. Vše je vybudováno v empírovém stylu s vojenskou strohostí. V roce 1882 byla pevnost jako účelová zrušena, ale zanedlouho se stala Malá pevnost státním vězením. To předurčilo ještě horší období. V době druhé světové války se proměnila Malá pevnost na koncentrační tábor a Velká se stala ghettem... Terezín byl osvobozen v noci 8. května 1945, ale stín utrpení zde zůstává dodnes. V současné době je v areálu Malé pevnosti vybudován Národní hřbitov, jenž je součástí Památníku národního utrpení. Je na něm pohřbeno 29 172 obětí...celkově pak zemřelo v terezínské ghettu 35 000 lidí - koncentračním táborem prošlo 90 000 vězňů.
S     ystém pevnosti se skládá z hlavní pevnosti na na levém břehu Staré Ohře a Malé pevnosti na břehu Staré Ohře. Hlavní Velká pevnost má tvar osmiúhelníku - protáhlého od severu k jihu. Na všech nárožích pak jsou pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu je neuvěřitelných 3 770 metrů. Malá pevnost pak má tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku. Systém podzemních chodem pod Terezínem je 29 kilometrů dlouhý. Do města - pevnosti se vstupovalo čtyřmi branami a posádku v mělo v domě ohrožení tvořit 11 000 mužů. Ve světovém měřítku je sice Terezín jako pevnost - špičkou v bastionových pevnostních systémech, ale jako pevnost se nikdy neuplatnil. Všechna vojska se jí totiž - a to je první, co mne vždycky u pevnostních měst napadne - jednoduše vyhnula tím, že je obešla.
P1020550_small.JPG, 6 kB
P1020551_small.JPG, 5 kB
P1020552_small.JPG, 6 kB
P1020553_small.JPG, 8 kB
P1020554_small.JPG, 8 kB
P1020555_small.JPG, 8 kB
P1020557_small.JPG, 6 kB
P1020556_small.JPG, 8 kB
P1020560_small.JPG, 7 kB
P1020558_small.JPG, 8 kB
P1020562_small.JPG, 5 kB
P1020564_small.JPG, 6 kB
P1020565_small.JPG, 5 kB
P1020572_small.JPG, 4 kB
P1020568_small.JPG, 5 kB
P1020570_small.JPG, 8 kB
P1020569_small.JPG, 4 kB
P1020566_small.JPG, 7 kB
P1020563_small.JPG, 5 kB
P1020571_small.JPG, 5 kB
P1020573_small.JPG, 7 kB
P1020575_small.JPG, 5 kB
P1020577_small.JPG, 8 kB
P1020574_small.JPG, 5 kB
P1020576_small.JPG, 7 kB
P1020578_small.JPG, 5 kB
P1020579_small.JPG, 8 kB