banner_zoo.gif, 82 kB

Švihov
Židovské hřbitovy

P2400637p_01.jpg, 17 kBP2400637p_02.jpg, 18 kBP2400637p_03.jpg, 22 kBP2400637p_04.jpg, 23 kBP2400637p_05.jpg, 21 kBP2400637p_06.jpg, 24 kB
Nový židovský hřbitov ve Švihově byl založen v roce 1878. Dochovalo se jen ale asi 30 hrobů (na jednom z nich je čitelný rok úmrtí 1893). Dnes již poměrně zarostlý vstup svědčí o tom, že se tu málokdy někdo objeví. Původní márnice byla zbořena v roce 1981 a jelikož se zde pohřbívalo jen do začátku druhé světové války, tak byla nakonec plocha tohoto území zmenšena.
     Starý židovský hřbitov, založený v roce 1644, o který se starala až do roku 1890 židovská obec v Klatovech se nachází asi necelýchP2400676_small.JPG, 9 kB 100 metrů níže, směrem k městu za železniční tratí (tedy východně od Švihova).
     Na tomto místě objevíme mnohem starší náhrobky, protože první židé příšli do města kolem roku 1570. Na hřbitově se dochovalo asi 140 náhrobků a některém jsou doslova uměleckými díly. A to jak barokními, tak i klasicistními.
     Ve městě bylo po roce 1736 vybudováno ghetto a žilo tu velké množstí obyvatel. Proto byla ve městě postavena synagoga, která ale shořela.
     Švihov se stal centrem dalších židovských obyvatel z 31 okolních obcí (byla tu i matrika a židovská škola). Takže si židé postavili místo vyhořelé novou (1783), honosnou, která vydržela, i když v nevalném stavu až do roku 1963, kdy byla zbourána.
     Židé ve Švihově se ale moc dobře neměli, protože museli odvádět podstatně větší daň než ostatní obyvatelé. Například za Marie Terezie museli platit prakticky za to, že mohli vůbec zůstat v Čechách. Předpokládala, že mohou totiž provádět "špionáž" pro Prusko... Prahu muselo jich muselo opustil asi 12 tisíc.
     Ghetto vydrželo až do roku 1811, kdy byl vydán dvorní patent o společném soužití s křesťany. Mělo být skončeno vyčleňování a podrobná evidence. Ale vyšší daň platili židé až do roku 1854.
     Pokud jde o fomulování toho, kdo je vlastně Žid, tak Židem se musíte narodit, tedy mít rodiče či matku příslušníky židovského národa. Ale pokud chcete být židem, můžete se stát příslušníkem židovského náboženství. Pak už jde jen o to, jestli budete žít ve skupině, která vás jako takového bude uznávat.