banner_zoo.gif, 82 kB

Svatý Kopeček
Svatý Kopeček se nachází uprostřed Hané, několik kilometrů severovýchodně od Olomouce, jehož je městskou částí. Nachází se v zalesněné části podhůří Nízkého Jeseníku a lidé sem moc rádi jezdí. Je tu pěkný výhled na část Hané a Zábřežskou vrchovinu. Jsou tu značené turistické stezky a dá se tu chodit i na houby. Navíc seP1780888_small.jpg, 13 kB nedaleko nachází i zoologická zahrada s rozhlednou, ze které je výhled do krajiny ještě lepší.
     Mezi lety 1629-33 zde dal vybudovat olomoucký měšťan, kupec Jan Andrýsek poutní kapli. Od roku 1642 obléhali osm let Olomouc Švédové a v roce 1645 jeden z důstojníků kapli na Svatém Kopečku zapálil, aby byla za pár let znovu obnovena. Mezi lety 1669-79 byl postavena podle návrhů Giovanniho Pietra Tencalla kostel nový, poutní barokní chrám s dvouvěžovým průčelím Navštívení Panny Marie, vysvěcený olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejna-Castelcornu. Ambit s oválnou kaplí Jména Panny Marie (sv. Anny) byl postaven v roce 1717. Byl s chrámem propojen krytými chodbami. Toho času vznikají i obchůdky pro výrobce svíček a růženců.
     V roce 1914 byla přistavěna ke chrámu podle projektu Domenica Martinelliho nynější boční křídla. Severní bylo určeno pro kněze,P1780941_small.jpg, 10 kB jižní pro převora a význačné hosty. Tím vzniklo rozsáhlé nádvoří. Byl také ještě vyzdoben interiér podle plánů Baltazara Fontany. Poutní místo navštívila v roce 1748 císařovna Marie Terezie.
     11. dubna 1995 byl chrám povýšen Janem Pavlem II. za baziliku minor.
     V roce 1689 byly v severní věži tři zvony, vyrobené vídeňským zvonařem Joachimem Grossem. Anna 380 kg, Jáchym 600 kg a Josef 1300 kg, v jižní věži pak ještě mohutný, 3250 kg vážící zvon Maria. Ten byl ale odvezen za první světové války, Jáchym byl zasažen granátem a zničen v posledních dnech druhé světové války. Až v roce 2006 ulil pasovský zvonař Rudolf Perner dva nové zvony, Jáchym a Maria.
     Chrámové průčelí je vidět z velké dálky, při vstupu jsou pak vidět portál s barokními sochami z roku 1731 - štědrostí, fámou a nadějí.
     Co si tedy můžete na Svatém Kopečku a v jeho okolí prohlédnout s barokních památek? Historickou poutní alej, vedoucí směrem k Bazilice minor Navštívení Panny Marie, rezidenci premonstrátů, ambit s kaplí Jména Panny Marie (sv. Anny), sousoší sv. Norberta a sousoší sv. Jana, bývalý poutní dům a bývalý špitál.