banner_zoo.gif, 82 kB
Mělník 1.
Již kolem roku 1000 je datován dokument o Emma regina - Melnic civitas. Navíc je doloženo, že bylo toto místo osídleno již v pravěku. Výrazný ostroh byl přímo ideálním místem k osídlení. Koncem 9. století tu vzniklo slovanské hradiště Psov. Královským městem se stal Mělník roku 1274, což je zapsáno v listině Přemysla Otakara II. Název města Mělník znamená kopec z mělnících se křídových vrstevP1330099_small.JPG, 10 kB. Největšího rozkvětu se dostalo Mělníku za Karla IV. a z této doby se tu nejvíce rozšířilo pěstování vinné révy. Pomník Karla IV. v současnosti najdete mezi zámkem a kostelem sv. Petra a Pavla, odkud je nádherný výhled na soutok dvou řek - Labe a Vltavy a o kousek dál i na horu Říp.
     Gotický děkanský kostel s nepřéhlednutelou siluetou (viditelnou z dalekého okolí), stojí na místě původní starší románské svatyně z 11. století. Gotický kostel byl vybudován mezi roky 1488 až 1533. Pod kostelem je přístupná krypta, ve které je kostnice. Mělnický zámek stojí na místě původního dřevěného kmenového hradu a postupně byl přestavován, aby byl v polovině 16. století dostavěn do renesanční podoby.
     Ve středu města vás zaujme v jádru gotická radnice. Nyní má barokní podobu a začíná u ní podloubí. Jím projdete až k ulici, ve které stojí Pražská brána z roku 1500.
     Ta je jedinou dochovalou branou. V jejím přízemí je průjezd s valovou klenbou, v průjezdu se nachází vchod do výstavních prostor. Dalším místem, které ve městě můžete navštívit je Okresní muzeum. To je zaměřeno na historii pěstování vinné révy na Mělnicku. Ostatně, každý rok se koná v městě vinobraní. Kostel sv. Ludmily má na svém nádvoří dřevěnou zvonici, ve které je umístěn starý zvon z roku 1598. Mělník a jeho okolí určitě stojí za návštěvu, mužete tu strávit celý den, nebo můžete návštěvu města spojit s výstupem na nedalekou bájnou horu Říp.