banner_zoo.gif, 82 kB
Litoměřice
Město Litoměřice se nachází v Terezínské kotlině a to na soutoku dvou řek - Ohře s Labem. První osídlení je doloženo již v 6. století, kdy tu bylo vybudováno hradiště. V 8. století se díky výhodné poloze, kde se křížily říční i P1020468_small.JPG, 5 kBpozemní komunikace - sídlem kmenového knížete. Slovanské hradiště kmene Ljutoměřiců, vybudované na Dómském vrchu - dalo název nejen městu, ale také hradu. Kolem roku 1057 založil na východní straně návrší Spytihněv II. kapitulu s bazilikou sv. Štěpána. Ta byla později přebudována na biskupskou rezidenci.
     Postavení města bylo tak lukrativní, že časem už nevystačilo litoměřické hradiště svým prostorem a tak se město rozšířilo směrem k osadě Lipý. To se psalo již 13. století a město dostávalo svou stálou podobu. V letech 1227-30 dostaly Litoměřice od krále Přemysla Otakara I. městská práva a tím pádem můžeme říkat, že je jedním z našich nejstarších královských měst. V královské mincovně se začaly razit mince.
Za doby panování Karla IV., který městu věnoval vrch Radobýl (jeho záměrem bylo vybudování vinic) - začalo město vzkvétat do krásy. Městské jádro bylo P1020474_small.JPG, 5 kBopevněno ještě směrem na východ a v blízkosti farního kostela vyrostla nová radnice. Do města se vcházelo 4mi branami - z východu Dlouhou, ze západu Michalskou, ze severu Novou a z jihu pak Mosteckou. V Litoměřicích vznikla celnice labského obchodu - muselo se tu zkontrolovat veškeré zboží a zaplatit clo.
     Roku 1420 stál městský particiát proti husitskému hnutí - stoupenci husitů byli dokonce utopeni v Labi (kališníci byli vyhlášeni za kacíře). Ale již o rok později se město - po obléhání Žižkovými vojsky vzdalo a připojilo k pražskému svazu měst. Po skončení husitských válek začalo město vzkvétat a roku 1452 tu byl postaven přes Labe dřevěný most. Zvláštností určitě je, že byl každý rok na jaře rozebrán a postaven znovu až po odchodu ledů při jarním tání. Částečný rozvoj města nastal v části 16. století...dvojí morová epidemie rázně snížila počet obyvatel.
     V době církevních reforem Josefa II: (1788) byl zrušen Dominikánský klášter (později zde byl uložen archiv a v něm byla k vidění nejstarší tištěná Klaudyánova mapa Čech z roku 1518). Královský hrad byl přestavěn na pivovar a na severní straně města byly prolomeny hradby. Zmizelo i několik církevních staveb a začali vznikat účelové stavby.
     Kdo se přijede do Litoměřic - ležících v nadmořské výšce 136 metrů podívat, bude dnešní podobou města okouzlen. Město bylo vyhlášeno 27. října 1978 Městskou památkovou rezervací a toto rozhodnutí bylo určitě na místě. Jeho krása vás určitě přesvědčí o tom, že svého času toto město konkurovalo i hlavnímu městu Praze.
P1020460_small.JPG, 7 kB
P1020461_small.JPG, 5 kB
P1020462_small.JPG, 7 kB
P1020495_small.JPG, 10 kB
P1020497_small.JPG, 6 kB
P1020496_small.JPG, 8 kB
P1020449_small.JPG, 7 kB
P1020464_small.JPG, 6 kB
P1020455_small.JPG, 7 kB
P1020450_small.JPG, 8 kB
P1020466_small.JPG, 8 kB
P1020458_small.JPG, 5 kB
P1020482_small.JPG, 6 kB
P1020481_small.JPG, 7 kB
P1020479_small.JPG, 7 kB
P1020454_small.JPG, 5 kB
P1020498_small.JPG, 7 kB
P1020493_small.JPG, 5 kB
P1020467_small.JPG, 7 kB
P1020487_small.JPG, 8 kB
P1020502_small.JPG, 6 kB
P1020498_small.JPG, 7 kB
P1020499_small.JPG, 7 kB
P1020503_small.JPG, 7 kB
P1020477_small.JPG, 6 kB
P1020475_small.JPG, 7 kB
P1020472_small.JPG, 5 kB
P1020478_small.JPG, 6 kB
P1020490small.JPG, 6 kB
P1020491_small.JPG, 5 kB
P1020459_small.JPG, 6 kB
P1020457_small.JPG, 5 kB
P1020463_small.JPG, 5 kB
P1020469_small.JPG, 5 kB
P1020473_small.JPG, 7 kB
P1020505_small.JPG, 6 kB
P1020492_small.JPG, 5 kB
P1020501_small.JPG, 5 kB
P1020488_small.JPG, 7 kB