banner_zoo.gif, 82 kB
Z Letovic
ke Kamenné svatbě

Na strategických místech obchodních stezek, byly budovány osady, ze kterých se postupem času stávala města. V místech, kde se nacházím nyní, vedly stezky dvě. Jedna začínala v Brně, pokračovala směrem na Litomyšl, druhá vedla z Olomouce na Jevíčko a pak dál na západ.
     Na soutoku říčky Křetínky s řekou Svitavou, na svazích Drahanské a Českomoravské vrchoviny bylo vybudováno město (od roku 1936) Letovice. První písemná zmínka pochází z roku 1145.
     Dominantou města je zámek. Původně na jeho místě stávala dřevěná tvrz, která byla postavena na ostrohu nad městemDSC_6946_small.jpg, 14kB. K lepšímu obrannému účelu byl později vybudován hrad. První zmínky o něm pochází z roku 1360. Na začátku 16. století byl přebudován na zámek. Postupně patřil 11 rodům. Nakonec byl ve třicátých letech 19. století přebudován na honosné sídlo. Na jižním svahu byl po roce 1826 vybudován okrasný park.
     V Letovicích stával původně gotický kostel, jehož vznik se odhaduje na konec 14. století. Dochovala se z něj gotická kaple Panny Marie s původní klenbou. Vzácné jsou také náhrobní kameny, kterých je tu čtrnáct. Připomínají majitele letovického panství. V roce 1847 byla přistavěna věž, do které byly umístěny tři zvony. Nejstarší pochází z roku 1528. Ke kostelu, stojícímu na návrší nad křižovatkou, můžete dojít historickou fortnou.
     Ve městě vás určitě zaujme původní Klášter milosrdných bratří. Jeho výstavba započala v roce 1751, přičemž byl nejprve postaven barokní kostel sv. Václava (1773). Klášter jako celek byl dokončen o jedenáct let později. V klášteře bývala lékárna, nemocnice, mající více jak 200 letou tradici. Dnes je tu k dispozici na 120 lůžek, poskytuje se zde léčebná péče dlouhodoběDSC_6965_small.jpg, 11kB nemocným, převážně starším lidem.
     V okolí města můžete objevit rekreační oblast, vybudovanou u říčky Křetinka. Právě kolem této říčky, koupaliště, ubytovacích prostor a Letovického rybníku se vydávám směrem na Velké Opatovice a Jevíčko. Nejprve přicházím do obce Kladoruby. Tam mne na návsi zaujala kaplička, na které jsou nenápadné sluneční hodiny. V následující obci Kochov vystoupán do stráně ke kostelu Sv. Jiří. Písemná zmínka pochází z roku 1274, kdy byl zasvěcen archandělu Gabrielu. Za třicetileté války vyhořel, nově vybudován byl v roce 1709, aby byl po dvou požárech opraven v roce 1867. Nakonec projdu část obce a vydám se směrem k lesu.
     U skalního útvaru s názvem Kamenná svatba začíná Naučná stezka Hanýsek. Nejprve si jdu prohlédnou místní skály. Když už jsem tady, vyjdu na vrchol kopce s názvem Ve Vrších, abych se podíval na místní vysílač. Kousek za ním jsou průhledy lesem směrem k obci Svárov. Při procházce lesem se mi podaří najít jednu "kešuli", která je mou první samostatně nalezenou. Později se totiž eviduji a stávám se vášnivým sběratelem, hledačem.
     Po prohlídce pokračuji směrem k Velké Roudce, cestou potkávám dva turisty, kteří prochází stejnou trasu jako já, ale opačným směrem...